Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra 25/2015 Služby pevnej siete 01/15 20,28 s DPH 17.02.2015 Slovak Telekom, a.s.
Zmluva Kúpna zmluva 10 536.00 s DPH 24.03.2020 Lucia Hucíková - Školáčik Majo
Zmluva Oprava strechy ZŠ s MŠ sv. Kríža 31 130.49 s DPH 28.10.2013 PROFESTA, s.r.o. Poprad
Zmluva Rámcová sponzorská zmluva - darovacia zmluva s DPH 11.06.2013 PLANTEX, s.r.o.
Zmluva Zmluva o spolupráci s DPH 11.06.2013 PLANTEX, s.r.o.
Zmluva Kúpna zmluva 1 464.00 bez DPH 23.07.2013 LARK, s.r.o.
Zmluva Dohoda o prenechaní priestorov do užívania s DPH 12.09.2013 Centrum voľného času Kežmarok
VO: Podlimitná zákazka Kuchynské zariadenie 14 500,00 bez DPH
Vyzva_-_kuchyna_-_11-04-2014(2).pdf
15.04.2014
Zmluva Dohoda o zabezpečení odbornej praxe študentovi 0,00 s DPH 08.09.2014 Stredná odborná škola
Zmluva Zmluva o servisnej službe 43,20 s DPH 07.04.2014 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
Zmluva Komisionárska zmluva s DPH 13.08.2014 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Zmluva Dohoda o prenechaní priestorov do užívania 2 298.00 s DPH 02.01.2014 Mestský športový klub Kežmarok
Zmluva Rámcová kúpna zmluva s DPH 09.12.2014 KP plus s.r.o.
Zmluva Rámcová kúpna zmluva s DPH 17.12.2014 PC Doma servis, Ing. Petrulák
Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb s DPH 15.12.2014 Livonec, s.r.o.
VO: Podlimitná zákazka Oprava podlahy telocvične 25 000.00 s DPH
Vyzva_na__predlozenie_cenovej_ponuky_pre_zakazku(3).pdf
11.08.2014
Zmluva Zmluva o dielo 31 189,14 s DPH 10.02.2014 GMT projekt, spol. s r.o. ZŠ s MŠ sv. Kríža, Petržalská 21, Kežmarok
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Školský nábytok do chemicko-fyzikálnej učebne 6 000.00 s DPH 05.09.2014 04.09.2014 30.09.2014
Zmluva Zmluva o spolupráci s DPH 16.04.2015 PLANTEX, s.r.o.
Zmluva Zmluva o pedagogickej praxi s DPH 25.02.2015 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
zobrazené záznamy: 1-20/1689