Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva Rámcová sponzorská zmluva - darovacia zmluva s DPH 11.06.2013 PLANTEX, s.r.o.
Zmluva Darovacia zmluva s DPH 24.08.2016 Whirlpool Slovakia, spol. s r.o. Poprad
Zmluva 2015/407 Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu s DPH 09.03.2015 ESPIK Group, s.r.o.
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami za I.Q 2019 s DPH 30.04.2019
Zmluva Zmluva o združenej dodávke elektriny s DPH 28.12.2015 Východoslovenská energetika a.s.
Zmluva Darovacia zmluva s DPH 20.12.2016 Whirlpool Slovakia, spol. s r.o. Poprad
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami za IV.Q 2018 s DPH 31.01.2019
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami za III.Q 2018 s DPH 31.10.2018
Zmluva 381/2018/OM Nájomná zmluva s DPH 21.12.2018 Mesto Kežmarok
Zmluva 80/122/16Pv Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou s DPH 09.02.2016 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. VEOLIA
Zmluva 348/2018/OM Nájomná zmluva s DPH 15.11.2018 Mesto Kežmarok
Zmluva 79/122/16Pv Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou s DPH 09.02.2016 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. VEOLIA
Zmluva 17/46/52A/32 Dohoda o zabezpečení podm. vykonávania aktivačej činnosti formou dobrovoľníckej služby s DPH 27.03.2017 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
Zmluva Zmluva o združenej dodávke plynu s DPH 30.11.2016 innogy Slovensko, s.r.o.
Faktúra 1454213/14 Potraviny ŠJ s DPH 14.11.2014 Mešár Marek
Zmluva Komisionárska zmluva s DPH 13.08.2014 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Zmluva 6/2014 Rámcová sponzorská zmluva - darovacia zmluva s DPH 05.05.2014 PLANTEX, s.r.o.
Faktúra 222,28 W-Mzdy, ABO SSH s DPH 19.12.2014 Asseco Solutions, a.s.
Zmluva 229/2015/MŠ Rámcová kúpna zmluva - potraviny s DPH 31.08.2015 HYZA, a.s.
Zmluva NP 04141470455 Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu s DPH 12.01.2015 Národné športové centrum
zobrazené záznamy: 1-20/1689