Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Objednávka 290147 Stoly - MŠ 245,71 s DPH 08.04.2013 Makra Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ sv. Kríža, Petržalská 21, Kežmarok PaedDr. Pavol Krajči riaditeľ
Zmluva 1/2013 Zmluva o dielo 23 281,85 s DPH 22.03.2013 MARO, s.r.o. ZŠ s MŠ sv. Kríža, Petržalská 21, Kežmarok
Zmluva 1/2014 Dodávka a monžáž gastrotechnických zariadení 14 473,20 s DPH 23.04.2014 Anton Markuška - TATRAINVEX ZŠ s MŠ sv. Kríža, Petržalská 21, Kežmarok
Zmluva Zmluva o dielo 31 189,14 s DPH 10.02.2014 GMT projekt, spol. s r.o. ZŠ s MŠ sv. Kríža, Petržalská 21, Kežmarok
Zmluva 2/2013 Nájomná zmluva CVČ - Spišské Bystré 1,00 bez DPH 31.07.2013 ZŠ s MŠ Spišské Bystré ZŠ s MŠ sv. Kríža, Petržalská 21, Kežmarok
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami za III.Q 2019 s DPH 31.10.2019 Základná škola s materskou školou sv. Kríža, Kežmarok
VO: Súhrnná správa 1/2018 Výmena montovaných interiérových priečok 14 939.00 bez DPH 15.03.2018 Základná škola s materskou školou sv. Kríža
Faktúra 1554182/15 Potraviny ŠJ 28,97 s DPH 24.08.2015 PEKÁREŇ GROS, s. r. o.
Faktúra 1554189/15 Potraviny ŠJ 182,40 s DPH 02.09.2015 Fedák František
Faktúra 1554188/15 Potraviny ŠJ 30,10 s DPH 31.08.2015 Megas trade, s. r. o.
Faktúra 1554187/15 Potraviny ŠJ 31,29 s DPH 31.08.2015 Marek Mešár
Faktúra 1554186/15 Potraviny ŠJ 39,84 s DPH 24.08.2015 Tatranská mliekareň, a. s.
Faktúra 1554185/15 Potraviny ŠJ 593,36 s DPH 28.08.2015 Megas trade, s. r. o.
Faktúra 1554184/15 Potraviny ŠJ 314,89 s DPH 31.08.2015 AG FOODS SK, s. r. o.
Faktúra 1554183/15 Potraviny ŠJ 234,96 s DPH 31.08.2015 Fedák František
Faktúra 1554180/15 Potraviny ŠJ 71,71 s DPH 24.08.2015 Marek Mešár
Faktúra 1554181/15 Potraviny ŠJ 50,33 s DPH 17.08.2015 Tatranská mliekareň, a. s.
Faktúra 1554191/15 Potraviny ŠJ 17,93 s DPH 04.09.2015 HYDINA HOLDING, s. r. o.
Faktúra 1554179/15 Potraviny ŠJ 68,18 s DPH 12.08.2015 PEKÁREŇ GROS, s. r. o.
Faktúra 1554178/15 Potraviny ŠJ 77,00 s DPH 11.08.2015 Tatranská mliekareň, a. s.
zobrazené záznamy: 1-20/1689