MENU

MENU

Kontakt

Meno školy: Základná škola s materskou školou sv. Kríža
Email školy: info@skola-sv-kriza.sk
Telefón: Telekom - pevná sieť: 052 456 5002 - ekonomické oddelenie
O2 - mobilná sieť: 0911 597 418 - ekonomické oddelenie
O2 - mobilná sieť: 0917 597 418 - riaditeľ
O2 - mobilná sieť: 0910 849 966 - školská jedáleň
O2 - mobilná sieť: 0949 821 424 - materská škola
Adresa školy: Petržalská 21, 060 01 Kežmarok
Podávanie podnetov o protispoločenskej činnosti: podaniepodnetu@skola-sv-kriza.sk
IBAN - poplatky ŠKD: SK97 0900 0000 0050 3081 2950
IBAN - školská jedáleň: SK61 0900 0000 0050 3081 4083