MENU

MENU

Kontakt

Meno školy: Základná škola s materskou školou sv. Kríža
Email školy: info@skola-sv-kriza.sk
Telefón: Telekom - pevná sieť: 052 456 5002 - ekonomické oddelenie
O2 - mobilná sieť: 0911 597 418 - ekonomické oddelenie
O2 - mobilná sieť: 0917 597 418 - riaditeľ
Telekom - mobilná sieť: 0904 763 204 - školský klub detí (ŠKD)
O2 - mobilná sieť: 0910 849 966 - školská jedáleň (ŠJ)
O2 - mobilná sieť: 0949 821 424 - materská škola (MŠ)
Adresa školy: Petržalská 21, 060 01 Kežmarok
06001 Kežmarok
Slovakia
Podávanie podnetov o protispoločenskej činnosti: podaniepodnetu@skola-sv-kriza.sk
IBAN - ŠKD (od 01.01.2023): SK42 0900 0000 0051 9753 4630
IBAN - školská jedáleň: SK61 0900 0000 0050 3081 4083