MENU

MENU

 • Štvrtáci absolvovali školu v prírode

  Štvrtáci absolvovali školu v prírode

  V tomto školskom roku sa žiaci 4. ročníka v termíne od 30. mája do 3. júna 2022 vybrali do Školy v prírode. Pobyt strávili v  Žiarskej doline, ktorá im poskytla veľa možností nielen pre zábavu, ale aj pre objavovanie tajomstiev prírody.  Navštívili Medvediu štôlňu, farmu, venovali sa športovým aktivitám a bádaniu okolitého lesa. O program sa ďalej postarali horskí záchranári, canisterapia, športová akadémia, volanie divočiny. Večerný program si vyplnili diskotékou alebo opekačkou. Žiakom i pedagógom sa v škole v prírode veľmi páčilo. Fotky vo fotoalbume sú toho dôkazom...

 • Úspech v nemeckom jazyku

  Úspech v nemeckom jazyku

  Dňa 14.06.2022 sa konalo okresné kolo súťaže v prednese poézie a prózy v nemeckom jazyku, ktorú každoročne organizuje Karpatskonemecký spolok v Kežmarku. Našu školu reprezentovala Veronika Fábryová (8. A), a to v kategórii prózy pre 8. - 9.ročník Žiačka získala 1. miesto, čím postúpila do regionálneho kola, kde sa opäť umiestnila na 1. mieste. Z tohto vynikajúceho úspechu máme veľkú radosť, Veronike úprimne blahoželáme a ďakujeme za jej usilovnosť a obetavosť. Vielen Dank! :-)

 • Výlet žiakov 6. ročníka

  Dňa 20.06.2022 sa žiaci 6.A a 6.B triedy zúčastnili školského výletu v malebnom prostredí Malej Fatry, kde navštívili Jánošíkove diery. Tento deň bol plný pekných zážitkov, radosti a dobrodružstva. Fotografie z výletu si môžete pozrieť vo fotoalbume - kliknite >SEM<

 • Zamyslenie na každý týždeň - aktualizácia 20.06.2022

  Zamyslenie na každý týždeň - aktualizácia 20.06.2022

  Milí žiaci, rodičia, priatelia. Ponúkame vám možnosť vypočuť si krátke zamyslenie a povzbudenie do nového týždňa od nášho pána dekana prof. Františka Trstenského.

  Pre vypočutie, resp. stiahnutie MP3 kliknite >>> SEM <<<

 • Petra - skryté mesto

  Dňa 3. júna 2022 sme do našej školy pozvali Ing. Mikuláša Liptáka, aby nám porozprával o meste Petra, ktoré nedávno navštívil. Mesto Petra sa nachádza v Jordánsku a všetky jeho stavby boli vytesané do pieskovca. Žiaci 5. ročníka si takto mohli upevniť vedomosti, ktoré sa naučili o tomto meste na hodinách geografie a anglického jazyka. Ďakujeme prednášajúcemu aj žiakom za zaujímavé otázky.

 • Krajské kolo recitačnej súťaže ,,...a Slovo bolo u Boha...“

  Krajské kolo recitačnej súťaže ,,...a Slovo bolo u Boha...“

  Naša škola sa aj tento roka zapojila do súťaže v umeleckom prednese ,,...a Slovo bolo u Boha...“, ktorá rozvíja u žiakov záujem o hodnotnú literatúru. Jej vyhlasovateľom je Združenie katolíckych škôl Slovenska. Krajské kolo pre Prešovský kraj a západ Košického kraja sa konalo 30.04.2022 v Poprade a zúčastnili sa ho 4 žiačky. Úspešne reprezentovali školu, o čom svedčia aj pekné umiestnenia. Sabína Budzáková a Nina Šoltésová zo 4. B a Stela Nagyová z 5. B získali vo svojich kategóriách krásne 3. miesto. Srdečne im blahoželáme a tešíme sa s nimi.

 • Úspešní riešitelia okresných kôl matematických súťaží

  Úspešní riešitelia okresných kôl matematických súťaží

  Tento školský rok 2021/2022 našu školu reprezentovalo viacero matematických talentov. Matúš Plšík, žiak 5. A triedy, získal 1. miestoMatematickej olympiáde2. miesto v Pytagoriáde v okresných kolách súťaží. Laura Bodžoňová, žiačka 6. A triedy, získala 2. miesto na okresnom kole Matematickej olympiády. Úspešnými riešiteľmi Matematickej olympiády boli aj žiaci 5. ročníka Tomáš Zemčák, Monika Koscelníková, Tomáš Gallik a Timea Rita Króliková. Monika Koscelníková z 5. A a  Noemi Smreková zo 7. A - úspešne nás reprezentovali v Pytagoriáde. Všetkým žiakom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy a prajeme ešte veľa matematických úspechov.

 • Veľkonočné prianie

 • Biblická olympiáda – dekanátne (okresné) kolo

  Biblická olympiáda – dekanátne (okresné) kolo

  Témou tohtoročnej Biblickej olympiády bolo PUTOVANIE ZA CIEĽOM. Spolu s biblickými postavami Tobiášom, vodcom Jozue z rovnomenných kníh Svätého Písma a spoločne so sv. Petrom či Pavlom zo Skutkov apoštolov putovalo za cieľom i trojčlenné družstvo našich piatakov v zložení Matúš Plšík a Martin Harniš z 5. A triedy a Tomáš Zemčák z 5. B triedy.

  Dekanátne kolo olympiády sa konalo 22.3.2022. Chlapci získali 3. miesto.

  Matúšovi, Martinovi a Tomášovi gratulujeme, ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a prajeme veľa ďalších úspechov!

 • V krajskom kole dejepisnej olympiády sme získali 2. MIESTO

  V krajskom kole dejepisnej olympiády sme získali 2. MIESTO

  Kultúrne pamiatky UNESCO na Slovensku a história regiónov, v ktorých vznikli. Takto znela tohtoročná  téma monotematickej časti dejepisnej olympiády, ktorej okresné a krajské kolo majú za sebou aj žiaci našej školy. Víťazi školských kôl, ktorí preukázali najlepšie poznatky z aktuálne preberaného učiva nás 9.2.2022 reprezentovali v okresnom kole, ktoré sa konalo online. Zo 6 postupujúcich zo školských kôl boli úspešnými riešiteľmi okresného kola: Rastislav Zavadský 6. B (kategória F), Matúš Starinský 8. A (kategória D), Ester Kočová 9. BAlex Fujdiar 9. A (obaja kategória C). Alex Fujdiar sa vo svojej kategórii umiestnil na 1. mieste, a tak postúpil a reprezentoval školu aj okres v krajskom kole, ktoré sa konalo 22.3.2022, kde obsadil krásne 2. miesto. Alexovi, aj ostatným súťažiacim ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a prajeme veľa ďalších úspechov.

 • Veľký úspech v recitačnej súťaži

  Veľký úspech v recitačnej súťaži

  Hviezdoslavov Kubín patrí k najstarším súťažiam v umeleckom prednese, ktoré sa na Slovensku organizujú. Je to celoštátna postupová súťažná prehliadka určená pre deti, mládež a dospelých. Súťaží sa v piatich vekových kategóriách v poézii a próze. Dlhoročná tradícia a vynikajúce výsledky našich recitátorov v postupových kolách súťaže rozširujú záujem našich žiakov o prednes a interpretáciu literárneho textu a vedú ich k ďalšiemu rozvoju jazykových a rečových zručností. Aj v tomto školskom roku sa v stredu 30. marca 2022 uskutočnilo okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína - prednes poézie a prózy. Vyhlasovateľom celoštátnej postupovej súťaže je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Našu školu reprezentovali štyria žiaci v dvoch kategóriách: I. kategória (1. - 4. ročník) Patrik Tomas, poézia, 1. miestoNina Šoltésová - próza, 3. miesto, II. kategória (5. - 6. ročník) Slávka Fábryová - poézia, 3. miesto II.  kategória (5. - 6. ročník) Agáta Gallik -próza, 3. miesto. 

  Všetkým výhercom srdečne blahoželáme a Patrikovi prajeme veľa úspechov na krajskom kole, ktoré sa bude konať v priestoroch Divadla Jonáša Záborského v Prešove.

 • ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA ZŠ

  Vážení rodičia budúcich prvákov! Zápis do 1. ročníka základnej školy sa bude konať v dňoch 4. a 5. apríla 2022 (pondelok a utorok) v čase 09,00 16,30 hod. na 1. poschodí v budove školy. Pred zápisom je nutné vyplniť elektronickú prihlášku, ktorú nájdete na tejto webovej stránke vľavo hore - v MENU. V prípade problémov s vyplňaním prihlášky nás neváhajte kontaktovať telefonicky na: 052/456 50 02. Pre viac informácií kliknite >>> SEM <<<

 • Sv. Mikuláš prišiel aj medzi naše deti

  Sv. Mikuláš prišiel aj medzi naše deti

  Ani našu školu dnes neobišiel Mikuláš. V biskupskom oblečení a v sprievode nádherných anjelov navštívil každú triedu.  Každé dobré dieťa na našej škole, t.j. každý žiak bol obdarený chutnou dobrotou... 

 • Vianočný les

  Naši žiaci 1. stupňa ZŠ sa tento rok zapojili do krásnej akcie mesta Kežmarok Vianočný les. Vianočný stromček pred radnicou vyzdobili ozdobami, ktoré s láskou ručne vyrobili v školskom klube detí. Pani vychovávateľkám patrí srdečná vďaka za pomoc. 

 • KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE OD TOPÁNOK?

  KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE OD TOPÁNOK?

  Naša škola sa aj tento rok zapojila do krásnej výzvy s myšlienkou spoločne naplniť krabice od topánok niečím sladkým, slaným, teplým, mäkkým, voňavým, niečím na zábavu a niečím zo srdca. Všetky tieto krabice potešia na Vianoce babičku alebo deduška v domove dôchodcov. Uvedomujeme si, že často je to jediný darček, ktorý dostanú, preto zo srdca ďakujeme žiakom a učiteľom, ktorí sa zapojili.

 • Ponožkový október

  Ponožkový október

  „Daruj ponožky a pomôž ľuďom bez domova prežiť zimné mesiace s nohami v teple.“  

  Žiaci prvého stupňa sa počas mesiaca október zapojili do krásnej výzvy OZ Podaj ďalej. Jej cieľom bolo vyzbierať ponožky pre ľudí bez domova. Naši prvostupniari touto zbierkou ukázali, že si „nezakrývajú oči“ pred zimou a nie je im ľahostajný osud ľudí v núdzi. Vyzbierané ponožky sme odovzdali terénnym sociálnym pracovníčkam mesta Kežmarok. Všetkým zúčastneným patrí veľké ĎAKUJEM.  

 • Európsky deň jazykov

  Európsky deň jazykov

  Dňa 26. septembra sa už od roku 2001 každoročne koná Európsky deň jazykov. Jeho cieľom je podnietiť ľudí, aby sa bez ohľadu na vek, v školách, ale aj mimo nich, učili viac jazykov. Aj my na našej škole sme Európsky deň jazykov oslávili v pondelok 27. septembra na hodinách angličtiny a nemčiny rôznymi aktivitami, prezentáciami a kvízmi. 

 • ZOZNAM školských potrieb a pomôcok pre žiakov 1. ročníka

  Vážení rodičia budúcich prvákov! Pripravili sme pre vás zoznam pomôcok a školských potrieb pre výchovno-vzdelávací proces žiakov 1. ročníka v novom školskom roku 2021/2022.
  Pre otvorenie zoznamu >>> KLIKNITE TU <<<

 • Obedy - tlačivo na stiahnutie

  Obedy - tlačivo na stiahnutie

  Vážení rodičia!

  Prosíme Vás, aby ste si stiahli tlačivo - prihlášku na stravovanie v školskom roku 2021/2022.

  Vyplnenú a podpísanú prihlášku je potrebné odovzdať vedúcej školskej jedálne. Ďakujeme za pochopenie.

  Dokument na stiahnutie:

  2021_OBEDY_-_zapisny_listok_____ZS.pdf


 • Výsledky volieb do Rady školy

  Vážení rodičia, kliknutím na farebný text si môžete pozrieť kompletné výsledky volieb do Rady školy.

   

  >>> VÝSLEDKY VOLIEB <<<