MENU

MENU

 • Máme viacnásobného víťaza v biologickej olympiáde

  Máme viacnásobného víťaza v biologickej olympiáde

  V utorok 13. februára 2024 sa na našej škole uskutočnilo okresné kolo Biologickej olympiády kategórie C. Okrem žiakov kežmarských škôl sa zúčastnili súťaže aj žiaci základných škôl zo Starej Ľubovne.

  V tvrdej konkurencii zvíťazila naša žiačka Tamara Króliková (9. A), a to v oboch častiach. V teoreticko-praktickej časti získala 1. miesto. V projektovej časti obhajovala projekt "Rozsievky", kde preukázala svoje hlbšie vedomosti a poznatky v oblasti mikroskopických rias a ich význame. Aj v tejto náročnej časti suverénne vybojovala 1. miesto a postupuje v obidvoch častiach kategórie C do krajského kola, ktoré sa uskutoční v marci.

  Úspešne nás reprezentovala aj žiačka Júlia Rabjanská (9. A), ktorá sa umiestnila na peknom 4. mieste. Obom žiačkam srdečne blahoželáme, ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme veľa úspechov na krajskom kole. Za prípravu žiačok ďakujeme pani zástupkyni RŠ Ing. Márii Kuffovej.

 • Okresné a krajské kolo olympiády v anglickom jazyku

  Okresné a krajské kolo olympiády v anglickom jazyku

  V stredu 17. januára 2024 sa v kežmarskom Centre voľného času uskutočnilo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku. Našu školu reprezentovali víťazi školského kola Emily Kovalčíková (9. A)Tomáš Gallik (7. B). Krásne 1. miesto získala Emily Kovalčíková v kategórii 1B. Tomáš Gallik bol v kategórii 1A úspešným riešiteľom – 5. miesto.

  Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku sa uskutočnilo v stredu 14. februára 2024 v Prešove. Emily Kovalčíková (9. A) bola úspešnou riešiteľkou – 11. miesto. Tomáš Martančík (9. A) nás reprezentoval v náročnej kategórii 1C, kde obsadil pekné 12. miesto.

  Všetkým účastníkom patrí veľká vďakapochvala za usilovnú a obetavú prípravu a reprezentáciu našej školy.

 • Zamyslenie na každý týždeň - aktualizácia 19.02.2024

  Zamyslenie na každý týždeň - aktualizácia 19.02.2024

  Milí žiaci, rodičia, priatelia. Ponúkame vám možnosť vypočuť si krátke zamyslenie a povzbudenie do nového týždňa od nášho pána kaplána Mgr. Andreja Ondrejku. Pre vypočutie, resp. stiahnutie MP3 kliknite  >>> TU <<<

 • Úspechy v okresnom kole dejepisnej olympiády

  Úspechy v okresnom kole dejepisnej olympiády

  V pondelok 05. 02. 2024 sa v priestoroch ZŠ Dr. Fischera konalo okresné kolo dejepisnej olympiády. Našu školu reprezentovali víťazi školského kola. Krásnym, suverénnym 1. miestom (kategória E) nás potešil žiak Samuel Neupauer (7. A), ktorý bude zároveň našu školu a okres reprezentovať aj na krajskom kole v apríli. V danej kategórii sa stal úspešným riešiteľom aj Tomáš Gallik (7. B) – 5. miesto. V kategórii D zabojovali a pekné umiestnenia získali Eliška Voľná (8. A) – 4. miesto a Rastislav Zavadský (8. A) – 6. miesto. Ani naši deviataci Tamara Króliková a Filip Babiar (obaja z 9. A) sa v konkurencii 20 súťažiacich za kategóriu C nestratili. Všetkým zúčastneným učiteľom i žiakom patrí veľká vďaka za prípravu a reprezentáciu školy, nakoľko sa jedná o náročnú olympiádu, kde je potrebné si jej monotematickú časť doštudovať aj nad rámec učiva daného ročníka.

 • ...a Slovo bolo u Boha...

  ...a Slovo bolo u Boha...

  .. a Slovo bolo u Boha... je názov súťaže v prednese kresťanskej poézie a prózy. Krajské kolo tejto súťaže sa uskutočnilo v piatok 09.02.2024 v Cirkevnej spojenej škole v Poprade, kde našu školu reprezentovali títo žiaci: Emma Lorenčíková z 2. C triedy, ktorá získala krásne 1. miesto, a tým aj postup na celoslovenské kolo do Bratislavy, Zoe Šilonová z 2. C triedy, získala 2. miesto, Patrik Tomas z 5. B triedy, ktorý sa umiestnil na 3. mieste, Stella Čikovská z 3. B triedy, Dorotka Baranová z 3. A triedy, Jakub Paciga z 5. A triedy, a Slávka Fábryová z 8. B triedy.  

  Všetkým žiakom, ako aj učiteľom, ktorí ich pripravovali na súťaž, ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a výhercom srdečne blahoželáme.

 • Zamyslenie na každý týždeň - aktualizácia 05.02.2024

  Zamyslenie na každý týždeň - aktualizácia 05.02.2024

  Milí žiaci, rodičia, priatelia. Ponúkame vám možnosť vypočuť si krátke zamyslenie a povzbudenie do nového týždňa od nášho pána dekana a farára na ThLic. Martina Majdu, PhD. Pre vypočutie, resp. stiahnutie MP3 kliknite >>> TU <<<

 • CHRÍPKOVÉ PRÁZDNINY

  CHRÍPKOVÉ PRÁZDNINY

  Riaditeľ ZŠ s MŠ sv. Kríža na základe odporúčania oddelenia hygieny detí a mládeže a výchovy k zdraviu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade a so súhlasom zriaďovateľa školy oznamuje, že, od 02.02.2024 (piatok) do 06.02.2024 (utorok) vrátane sú vyhlásené chrípkové prázdniny. Riadne vyučovanie bude pokračovať v stredu 07.02.2024.

 • Muzikál "Štvrtý kráľ"

              Vianoce, sviatok narodenia Ježiša Krista, sú od nepamäti spojené s jasličkovou pobožnosťou. Každý rok si takto pripomíname udalosť, ktorou sa začala naša spása. Aj tento rok si žiaci našej školy, spolu s učiteľmi náboženstva a hudobnej výchovy, pripravili takúto pobožnosť - aj keď v inej forme, ako doteraz.

              Nacvičili muzikál "Štvrtý kráľ"- podľa legendy o kráľovi Artabánovi, ktorý sa spolu s troma kráľmi vybral na cestu, aby sa poklonil malému narodenému Dieťaťu - Božiemu Synovi. Predal dom a kúpil 3 vzácne diamanty, ktoré chcel darovať Ježišovi. Na dohodnutý čas, bohužiaľ, prišiel neskoro, a tak sa vybral Ježiša hľadať sám. Do Betlehema prichádza neskoro a nachádza prázdne jasličky. No nevzdáva sa a pokračuje v hľadaní. Počas toho stretáva mnohých biednych, trpiacich, ... a diamanty, pripravené pre Mesiáša daruje im. Nakoniec nachádza Ježiša v Jeruzaleme práve v čase, kedy sa Ho ľud chystá ukrižovať. Prichádza na Golgotu, kde nachádza prázdny kríž a so srdcom plným smútku vyznáva:  „Prišiel som neskoro. Prečo som Ho nenašiel skôr, kým ešte žil? Celý život ťa hľadám, celý život idem za hviezdou, aby som sa Ti poklonil a priniesol dary, ktoré už dávno nemám. Teraz je už neskoro.“

              Jeho námahu odmení sám Ježiš, ktorý sa mu prihovorí slovami:

  „Neplač, Artabán, nezomrel som. Žijem. Stretol si ma už dávno - v žobráčke, v matke  s deťmi, v dievčati, ktorému si pomohol. To, čo si urobil jednému z týchto ľudí, bolo prejavom lásky voči mne. Preto ešte dnes budeš mať účasť na mojom kráľovstve.“

   

              Chceme sa poďakovať všetkým hercom, spevákom, hudobníkom, učiteľom, ale aj rodičom detí, ktoré vystupovali -  za ich ochotu, obetu, trpezlivosť, radostné chvíle pri nacvičovaní, pánovi zvukárovi Jánovi Rusnačíkovi, skupine Jablonecka za krásne piesne, ktorými sprevádzali jasličkovú pobožnosť, kňazom, otcovi biskupovi, všetkým ľuďom, ktorí si prišli jasličkovú pobožnosť pozrieť,.... ale hlavne Bohu, ktorý požehnával toto milé dielo Vianoc.

 • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

  „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“ je názov projektu, do ktorého sa aj tento rok zapojila naša škola. V projekte ide o to, aby ľudia pripravili darčeky pre osamelých seniorov, každý ako môže. 

  Veľmi radi by sme poďakovali všetkým, ktorí prispeli, či sami naplnili krabice od topánok a v tejto predvianočnej dobe nemysleli na seba ale aj na tých, ktorí to potrebujú. Veríme, že darčeky od našich žiakov, rodičov a pedagógov zahrejú pri srdci obdarených seniorov. 

  Požehnané vianočné sviatky!

 • Diecézny volejbalový turnaj cirkevných škôl v Kežmarku

  Diecézny volejbalový turnaj cirkevných škôl v Kežmarku

  V dňoch 10. a 11. novembra sa konal už 29. ročník volejbalového turnaja cirkevných škôl Spišskej diecézy. Turnaj organizuje vždy víťaz predošlého ročníka. Organizácia turnaja pripadla na našu cirkevnú školu. Súťažilo spolu 6 družstiev: ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga z Trstenej, CZŠ Juraja Sklenára z Letanoviec, ZŠ Štefana Šmálika z Tvrdošína, ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda zo Starej Ľubovne, Katolícka univerzita z Ružomberka a naša domáca ZŠ s MŠ sv. Kríža. Turnaj sa konal v Mestskej športovej hale Vlada Jančeka v Kežmarku. Na začiatku turnaja vystúpila žiacka kapela NONSENS, ktorá zožala veľký potlesk. Hralo sa na dvoch ihriskách systémom každý s každým, teda spolu 15 zápasov. Všetky tímy boli ubytované v priestoroch našej školy. O perfektnú stravu sa postarali naše kuchárky zo školskej jedálne. V sobotu ráno sa účastníci turnaja zišli na spoločnej sv. omši s pánom kaplánom Andrejom v školskej kaplnke, po ktorej nasledovali raňajky a presun do športovej haly na ďalšie zápasy. Vyhodnotenie turnaja prebehlo v sobotu poobede v školskej jedálni. Víťazom sa stalo družstvo ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda zo Starej Ľubovne. Športovcov počas turnaja navštívil aj diecézny biskup Mons. František Trstenský. Všetkých povzbudil k vynikajúcim športovým výkonom. Naše družstvo (učitelia Daniela Šimoňáková, Marek Habiňák, Vladimír Królik, Roman Šufliarsky, Marcel Gallik, Pavol Krajči a rodičia Tatiana Dragašeková, Tomáš Šimoňák a Peter Bajus) skončilo na 5. mieste. Fotografie z celého športového podujatia nájdete vo fotoalbume.

   

 • Kežmarský magazín 888 - reportáže o našej škole

  Kežmarský magazín 888 - reportáže o našej škole

  Milí rodičia, žiaci, priatelia, pozrite si dve reportáže KTV o našej škole (hneď za sebou):

  1. Naša materská škola sa stala škôlkou roka 2023 (18:18 - 24:05)

  2. Našu školu navštívil biskup František (24:05 - 27:06)

   >>> TU KLIKNITE <<<

 • Pozdrav a povzbudenie od otca biskupa Františka

  Pozdrav a povzbudenie od otca biskupa Františka

  Milí rodičia, žiaci, zamestnanci školy, vypočujte si povzbudenie od nášho diecézneho biskupa Mons. Františka Trstenského, ktorý nás navštívil v piatok 27. októbra 2023.

  Kliknite >>> TU <<<

 • MISIJNÝ DEŇ

  MISIJNÝ DEŇ

  V stredu 18. októbra sa v našej škole konal misijný jarmok spojený s misijnou sv. omšou, ktorú celebroval páter Thomas TULUNG SVD. Páter Thomas pochádza z Indonézie. Poslanie misionárov nám predstavil v rámci svojej pútavej kázne. Po sv. omši sa žiaci s učiteľmi rozišli k svojím „trhovým stánkom“ a s nadšením, chuťou a veľkou radosťou ponúkali svoje dobroty, hračky a vlastnoručne vyrobené pozornosti. Výťažok z misijného jarmoku pošleme na podporu misií. Na tohtoročnom jarmoku sa "vyzbieralo" neuveriteľných 2.182 EUR a 5 centov. Fotografie z celého misijného dňa si môžete pozrieť vo fotoalbume...

 • Návšteva otca biskupa Františka

  Návšteva otca biskupa Františka

  V piatok 27.10.2023 navštívil našu školu otec biskup František, ktorému sme poďakovali za 40 mesiacov pôsobenia v našej kežmarskej farnosti. Napriek náročnej službe dekana a farára si vždy našli čas pre cirkevnú školu. Duchovné obnovy pre zamestnancov i pre žiakov školy, detské sv. omše, spovede, príprava birmovancov, zavedenie pravidelných nedeľných omší pre kežmarskú verejnosť, pondelkové zamyslenia a povzbudenia prostredníctvom školského rozhlasu, podpora a propagácia cirkevnej školy v médiách, pomoc pri organizovaní duchovných i spoločenských udalostí, aktívne členstvo v rade školy, množstvo osobných priateľských stretnutí so zamestnancami či žiakmi školy. Za všetky tieto dary sme mu vyslovili veľkú vďaku a úprimné Pán Boh zaplať! Uistili sme ho, že naďalej ostáva v našich modlitbách – teraz už o čosi intenzívnejších... Okrem iného sme mu venovali aj hudobné prekvapenie. Naši žiaci – skvelí speváci – zaspievali upravenú verziu piesne Šiel, šiel od Karola Duchoňa. Pesničku sme mu podarovali aj na špeciálnom CD, ktoré vydala naša TV SCOOL. Viac sa dozviete v spravodajstve TV LUX, v RTVS, v Kežmarskej televízii či priamo v školskej TV SCOOL. Fotografie z návštevy sú vo fotoalbume na tejto web stránke.

   

 • Európsky deň jazykov

  Európsky deň jazykov

  Koniec septembra sa už tradične spája s oslavami Európskeho dňa jazykov, ktorý si pripomíname 26. septembra. Oslavuje sa od roku 2001, ktorý bol Európskym rokom jazykov. Jedným z hlavných cieľov je podporovať výučbu cudzích jazykov medzi všetkými občanmi Európskej únie. 

  My sme si pripomenuli Európsky deň jazykov rôznymi aktivitami na hodinách anglického jazyka ako napríklad ochutnávkou tradičného anglického čierneho čaju s mliekom. 

  učitelia anglického jazyka

  Fotografie si môžete pozrieť  TU

 • KATOLÍCKE NOVINY - reportáž o našej škole

  KATOLÍCKE NOVINY - reportáž o našej škole

  Milí rodičia, žiaci, priaznivci. Dávame vám do pozornosti reportáž o našej škole, ktorá vyšla v Katolíckych novinách č. 35. Prajeme vám pohodové čítanie!


  Pre otvorenie článku KLIKNITE TU!!!
   

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024

  Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024

  Milí žiaci a rodičia! Slávnostné otvorenie šk. r. 2023/2024 sa uskutočnilo v pondelok  4. septembra 2023 v školskej jedálni. Program začal slávnostnou sv. omšou o 9,00 hod. Po sv. omši  si triedne učiteľky zobrali svojich prváčikov (aj s rodičmi) do svojich tried, kde bolo osobitné privítanie a následné "pasovanie" prvákov za riadnych žiakov školy.  Fotografie si môžete pozriet vo FOTOALBUME.

 • Aktuálny OZNAM ohľadom školskej jedálne

  Aktuálny OZNAM ohľadom školskej jedálne

  Vážení rodičia,

  zápisné lístky na stravu pre školský rok 2023/2024 Vás prosíme poslať e-mailom na jedalen@skola-sv-kriza.sk alebo osobne do kancelárie ŠJ najneskôr do pondelka 28.08.2023 do 12,00 hod. Od 29.08.2023 do konca budúceho týždňa bude kancelária ŠJ zatvorená.

  Pre žiakov ZŠ sa obedy budú vydávať od utorka 05.09.2023

  PRIHLÁŠKA - ZÁPISNÝ LÍSTOK NA STIAHNUTIE

  Ďakujeme za pochopenie.

 • Spevácka súťaž "Slávici z lavice"

  V súťaži modernej piesni Slávici z lavice sme opäť nezaostávali. V okresnom kole sa Emka Stanzelová z 1. B umiestnila na 2. mieste a Sofia Hajosteková z 5. B získala návrh na postup do krajského kola v Prešove, kde získala krásne 3. miesto. Srdečne gratulujeme!

 • Spevácka súťaž "Slávik Slovenska"

  31. ročník  súťaže ľudových piesní Slávik Slovenska bol pre našu školu veľmi úspešný. Speváčky a speváci ľudových piesní súťažili v troch kategóriách, pričom jednu ľudovú pieseň spievali s hudobným doprovodom a druhú pieseň spievali a capella. V okresnom kole súťažili naše žiačky v dvoch kategóriách. V I. kategórii získala 2.miesto – Katarína Justhová z 3. B a II. kategórii vyhrala (1. miesto) – Sofia Hajosteková z 5. B, ktorá nás ďalej úspešne reprezentovala v Prešove na krajskej súťaži, kde získala krásne 3. miesto.

  Hudobný doprovod: Kristián Skokan, PaedDr. Sylvia Zimová, Lukáš Hajostek, Matúš Lizák.

strana: