MENU

MENU

Prihláška na štúdium na našej škole

Milí rodičia! Prosíme Vás o vyplnenie nasledujúcich údajov.

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:

   


Milí rodičia! Ďakujeme za odoslanie elektronickej prihlášky a tešíme sa na stretnutie s Vami a Vašim dieťaťom.