MENU

MENU

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva Kúpna zmluva 28 800.00 s DPH 26.10.2023 Ing. Slavomír Petrulák Základná škola s materskou školou sv. Kríža, Kežmarok PaedDr. Pavol Krajči riaditeľ školy 26.10.2023
Zmluva 1/2023 Dodávka tovaru 29 280,00 s DPH 30.12.2022 Ing. Slavomír Petrulák 30.12.2022
Zmluva Kúpna zmluva 10 536.00 s DPH 24.03.2020 Lucia Hucíková - Školáčik Majo 24.03.2020
Zmluva Kúpna zmluva 1 728.00 s DPH 23.01.2020 SINO, s.r.o. 24.01.2020
Zmluva Kúpna zmluva 2 877.12 s DPH 23.01.2020 SINO, s.r.o. 24.01.2020
Zmluva Kúpna zmluva 1 640.66 s DPH 23.01.2020 SINO, s.r.o. 24.01.2020
Zmluva Kúpna zmluva 29 694.00 s DPH 23.01.2020 SINO, s.r.o. 24.01.2020
Zmluva Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku s DPH 21.01.2020 Obec Ľubica 22.01.2020
Zmluva 10/2020/PO/ŠPORT Prenájom ľadovej plochy s DPH 09.01.2020 Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok 09.01.2020
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 02.09.2010 s DPH 30.12.2019 Ing. Slavomír Petrulák 31.12.2019
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami za III.Q 2019 s DPH 31.10.2019 Základná škola s materskou školou sv. Kríža, Kežmarok 31.10.2019
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami za I.Q 2019 s DPH 30.04.2019 30.04.2019
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami za IV.Q 2018 s DPH 31.01.2019 25.02.2019
Zmluva 381/2018/OM Nájomná zmluva s DPH 21.12.2018 Mesto Kežmarok 21.12.2018
Zmluva 348/2018/OM Nájomná zmluva s DPH 15.11.2018 Mesto Kežmarok 16.11.2018
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami za III.Q 2018 s DPH 31.10.2018 25.02.2019
Zmluva Darovacia zmluva 1 000.00 s DPH 21.08.2018 Tatra banka, a.s odšt. závod Raiffeisen banka 21.08.2018
VO: Súhrnná správa 2/2018 Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami za II.Q 2018 s DPH 31.07.2018 31.07.2018
VO: Súhrnná správa 1/2018 Výmena montovaných interiérových priečok 14 939.00 bez DPH 15.03.2018 Základná škola s materskou školou sv. Kríža 27.04.2018
Zmluva Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb 0,00 s DPH 31.12.2017 LIVONEC SK, s.r.o. 26.02.2018
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1691