MENU

MENU

Zoznam učiteľov

 
 
PaedDr. Pavol Krajči Rozvrh
Riaditeľ
 
 
Ing. Mária Kuffová Rozvrh
Zástupkyňa riaditeľa ZŠ
Zástupca v triede: 1. A
Zástupca v triede: 1. B
Zástupca v triede: 1. C
Zástupca v triede: 2. A
Zástupca v triede: 2. B
Zástupca v triede: 2. C
Zástupca v triede: 3. A
Zástupca v triede: 3. B
Zástupca v triede: 3. C
Zástupca v triede: 4. A
Zástupca v triede: 4. B
Zástupca v triede: 5. A
Zástupca v triede: 5. B
Zástupca v triede: 6. A
Zástupca v triede: 6. B
Zástupca v triede: 7. A
Zástupca v triede: 7. B
Zástupca v triede: 7. C
Zástupca v triede: 8. A
Zástupca v triede: 8. B
Zástupca v triede: 9. A
Zástupca v triede: 9. B
 
 
Mgr. Terézia Baranová Rozvrh
Učiteľka ZŠ
 
 
Mgr. Mária Bočkayová Rozvrh
Učiteľka ZŠ
Triedna učiteľka: 4. A
 
 
Mgr. Lýdia Bolcarovičová Rozvrh
Učiteľka ZŠ
Triedna učiteľka: 3. A
 
 
Mgr. Mária Bolcarovičová Rozvrh
Učiteľka ZŠ
Triedna učiteľka: 2. A
 
 
Mgr. Mária Gabániová Rozvrh
Učiteľka ZŠ
 
 
PaedDr. Marcel Gallik, PhD. Rozvrh
Školský digitálny koordinátor
 
 
Mgr. Veronika Haberová Rozvrh
Učiteľka ZŠ
Triedna učiteľka: 7. A
 
 
Mgr. Marek Habiňák Rozvrh
Učiteľ ZŠ
 
 
Mgr. PaedDr. Katarína Karkošková Rozvrh
Učiteľka ZŠ
Triedna učiteľka: 8. B
 
 
Mgr. Júlia Kellnerová Rozvrh
Učiteľka ZŠ
Triedna učiteľka: 2. C
 
 
Mgr. Andrea Kocúrová Učiteľka MŠ
 
 
Mgr. Lucia Koščáková Rozvrh
Učiteľka ZŠ
 
 
Mgr. Lukáš Kovalčík Rozvrh
Učiteľ ZŠ
 
 
Ing. Monika Krajčiová Rozvrh
Učiteľka ZŠ
 
 
Mgr. Vladimír Królik Rozvrh
Učiteľ ZŠ
 
 
Mgr. Martina Kubániková Rozvrh
Učiteľka ZŠ
Triedna učiteľka: 9. B
 
 
PaedDr. Monika Kučerová Rozvrh
Učiteľka ZŠ
Triedna učiteľka: 1. C
 
 
Mgr. Barbora Kuffová Rozvrh
Učiteľka ZŠ
 
 
Mgr. Marta Neupauerová Rozvrh
Učiteľka ZŠ
Triedna učiteľka: 8. A
 
 
Mgr. Andrej Ondrejka Rozvrh
Učiteľ ZŠ
 
 
Mgr. Jana Petruláková Rozvrh
Učiteľka ZŠ
Triedna učiteľka: 5. B
 
 
Mgr. Zuzana Slamená Rozvrh
Učiteľka ZŠ
Triedna učiteľka: 1. B
 
 
Mgr. Kristína Sláviková Rozvrh
Učiteľka ZŠ
Triedna učiteľka: 7. C
 
 
Mgr. Patrícia Slavkovská Učiteľka ZŠ
 
 
Mgr. Monika Starinská Rozvrh
Učiteľka ZŠ
Triedna učiteľka: 2. B
 
 
Ing. Monika Stupáková Učiteľka MŠ
 
 
Mgr. Andrea Šašalová Rozvrh
Učiteľka ZŠ
Triedna učiteľka: 3. B
 
 
Mgr. Daniela Šimoňáková Rozvrh
Učiteľka ZŠ
Triedna učiteľka: 7. B
 
 
Mgr. Roman Šufliarsky Rozvrh
Učiteľ ZŠ
Triedny učiteľ: 5. A
 
 
Mgr. Jana Telehaničová Rozvrh
Učiteľka ZŠ
 
 
Mgr. Mária Tokarčíková Rozvrh
Učiteľka ZŠ
Triedna učiteľka: 4. B
 
 
PaedDr. Dominika Valková Rozvrh
Učiteľka ZŠ
Triedna učiteľka: 1. A
 
 
Mgr. Ing. Eva Vojtičková Rozvrh
Učiteľka ZŠ
Triedna učiteľka: 6. A
 
 
Mgr. Katarína Zavadská Rozvrh
Učiteľka ZŠ
Triedna učiteľka: 3. C
 
 
Mgr. Anna Zemčáková Rozvrh
Učiteľka ZŠ
Triedna učiteľka: 9. A
 
 
PaedDr. Sylvia Zimová Rozvrh
Učiteľka ZŠ
Triedna učiteľka: 6. B
 
 
Mgr. Matúš Uriga Rozvrh
Školský špeciálny pedagóg
 
 
Ing. Eva Adamjaková Rozvrh
Pedagogická asistentka
 
 
Mgr. Dominika Jandurová Rozvrh
Pedagogická asistentka
 
 
Mgr. Janka Krempaská Rozvrh
Pedagogická asistentka
 
 
Ing. Dana Pacanovská Rozvrh
Pedagogická asistentka
 
 
Mgr. Katarína Pisarčíková Rozvrh
Pedagogická asistentka
 
 
Mgr. Zuzana Slavkovská Rozvrh
Pedagogická asistentka
 
 
Mgr. Zuzana Soliarová Rozvrh
Pedagogická asistentka
 
 
Mgr. Alžbeta Halčinová Rozvrh
Vychovávateľka ŠKD
 
 
Beáta Jakubová Rozvrh
Vychovávateľka ŠKD
 
 
Zlatica Reľovská Rozvrh
Vychovávateľka ŠKD
 
 
Bc. Alena Spustová Rozvrh
Vychovávateľka ŠKD
 
 
Mária Špaková Rozvrh
Vychovávateľka ŠKD
 
 
Mgr. Eva Šterbáková Rozvrh
Vychovávateľka ŠKD

© aScAgenda 2024.0.1448 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.02.2024

Voľné miesta na našej škole