MENU

MENU

Zoznam učiteľov

 
 
PaedDr. Pavol Krajči Riaditeľ
 
 
Ing. Mária Kuffová Zástupkyňa riaditeľa ZŠ
Zástupca v triede: 1. A
Zástupca v triede: 1. B
Zástupca v triede: 1. C
Zástupca v triede: 2. A
Zástupca v triede: 2. B
Zástupca v triede: 2. C
Zástupca v triede: 3. A
Zástupca v triede: 3. B
Zástupca v triede: 4. A
Zástupca v triede: 4. B
Zástupca v triede: 5. A
Zástupca v triede: 5. B
Zástupca v triede: 6. A
Zástupca v triede: 6. B
Zástupca v triede: 6. C
Zástupca v triede: 7. A
Zástupca v triede: 7. B
Zástupca v triede: 8. A
Zástupca v triede: 8. B
Zástupca v triede: 9. A
Zástupca v triede: 9. B
 
 
Mgr. Terézia Baranová Učiteľka ZŠ
Triedna učiteľka: 5. B
 
 
Mgr. Mária Bočkayová Učiteľka ZŠ
Triedna učiteľka: 3. A
 
 
Mgr. Mária Bolcarovičová Učiteľka ZŠ
Triedna učiteľka: 1. A
 
 
Barbora Dragašeková Učiteľka MŠ
 
 
PaedDr. Marcel Gallik, PhD. Učiteľ ZŠ
 
 
Mgr. Veronika Haberová Učiteľka ZŠ
Triedna učiteľka: 6. A
 
 
Mgr. Marek Habiňák Učiteľ ZŠ
Triedny učiteľ: 9. B
 
 
Mgr. PaedDr. Katarína Karkošková Učiteľka ZŠ
Triedna učiteľka: 7. B
 
 
Mgr. Lucia Koščáková Učiteľka ZŠ
 
 
Mgr. Martin Kováč Učiteľ ZŠ
 
 
Mgr. Lukáš Kovalčík Učiteľ ZŠ
 
 
Ing. Monika Krajčiová Učiteľka ZŠ
 
 
Mgr. Vladimír Królik Učiteľ ZŠ
 
 
Mgr. Martina Kubániková Učiteľka ZŠ
Triedna učiteľka: 8. B
 
 
Mgr. Barbora Kuffová Učiteľka ZŠ
 
 
Mgr. Marta Neupauerová Učiteľka ZŠ
Triedna učiteľka: 7. A
 
 
Mgr. Monika Olejárová Učiteľka MŠ
 
 
Mgr. Jana Petruláková Učiteľka ZŠ
 
 
PhDr. Mária Pisarčíková Učiteľka ZŠ
 
 
Mgr. Zuzana Slamená Učiteľka ZŠ
Triedna učiteľka: 4. B
 
 
Mgr. Kristína Sláviková Učiteľka ZŠ
Triedna učiteľka: 6. C
 
 
Mgr. Monika Starinská Učiteľka ZŠ
Triedna učiteľka: 1. B
 
 
Mgr. Andrea Šašalová Učiteľka ZŠ
Triedna učiteľka: 2. B
 
 
Mgr. Daniela Šimoňáková Učiteľka ZŠ
Triedna učiteľka: 6. B
 
 
Mgr. Roman Šufliarsky Učiteľ ZŠ
Triedny učiteľ: 9. A
 
 
Mgr. Mária Tokarčíková Učiteľka ZŠ
Triedna učiteľka: 3. B
 
 
Mgr. Monika Tomečková Učiteľka MŠ
 
 
PaedDr. Dominika Valková Učiteľka ZŠ
Triedna učiteľka: 4. A
 
 
Mgr. Ing. Eva Vojtičková Učiteľka ZŠ
Triedna učiteľka: 5. A
 
 
Mgr. Katarína Zavadská Učiteľka ZŠ
Triedna učiteľka: 2. C
 
 
Mgr. Anna Zemčáková Učiteľka ZŠ
Triedna učiteľka: 8. A
 
 
Mgr. Miroslava Zuberecová Učiteľka ZŠ
Triedna učiteľka: 2. A
 
 
Mgr. Matúš Uriga Školský peciálny pedagóg
 
 
Ing. Eva Adamjaková Asistentka učiteľa
 
 
Bc. Lýdia Bolcarovičová Asistentka učiteľa
 
 
Mgr. Dominika Jandurová Asistentka učiteľa
 
 
Mgr. Janka Krempaská Asistentka učiteľa
 
 
Ing. Dana Pacanovská Asistentka učiteľa
 
 
Mgr. Katarína Pisarčíková Asistentka učiteľa
 
 
Mgr. Patrícia Slavkovská Asistentka učiteľa
Triedna učiteľka: 1. C
 
 
Mgr. Alžbeta Halčinová Vychovávateľka ŠKD
 
 
Beáta Jakubová Vychovávateľka ŠKD
 
 
Zlatica Reľovská Vychovávateľka ŠKD
 
 
Bc. Alena Spustová Vychovávateľka ŠKD
 
 
Mária Špaková Vychovávateľka ŠKD

© aScAgenda 2022.0.1363 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.07.2022

Voľné miesta na našej škole