MENU

MENU

Zoznam učiteľov

 
 
PaedDr. Pavol Krajči Rozvrh
Riaditeľ
 
 
Ing. Mária Kuffová Rozvrh
Zástupkyňa riaditeľa ZŠ
Zástupca v triede: 1. A
Zástupca v triede: 1. B
Zástupca v triede: 1. C
Zástupca v triede: 2. A
Zástupca v triede: 2. B
Zástupca v triede: 3. A
Zástupca v triede: 3. B
Zástupca v triede: 4. A
Zástupca v triede: 4. B
Zástupca v triede: 5. A
Zástupca v triede: 5. B
Zástupca v triede: 5. C
Zástupca v triede: 6. A
Zástupca v triede: 6. B
Zástupca v triede: 7. A
Zástupca v triede: 7. B
Zástupca v triede: 8. A
Zástupca v triede: 8. B
Zástupca v triede: 9. A
Zástupca v triede: 9. B
 
 
Michaela Mareková Zástupkyňa riaditeľa ZŠ
 
 
Mgr. Terézia Baranová Rozvrh
Učiteľka ZŠ
 
 
Mgr. Mária Bočkayová Rozvrh
Učiteľka ZŠ
Triedna učiteľka: 2. A
 
 
Mgr. Mária Bolcarovičová Rozvrh
Učiteľka ZŠ
Triedna učiteľka: 4. A
 
 
Mgr. Zuzana Figlárová Učiteľka MŠ
 
 
PaedDr. Marcel Gallik, PhD. Rozvrh
Učiteľ ZŠ
 
 
Bc. Monika Gibláková Učiteľka MŠ
 
 
Mgr. Miroslava Glevaňáková Učiteľka MŠ
 
 
Mgr. Veronika Haberová Rozvrh
Učiteľka ZŠ
Triedna učiteľka: 5. A
 
 
Mgr. Marek Habiňák Rozvrh
Učiteľ ZŠ
Triedny učiteľ: 8. B
 
 
Mgr. Silvia Hajosteková Učiteľka MŠ
 
 
Mgr. PaedDr. Katarína Karkošková Rozvrh
Učiteľka ZŠ
Triedna učiteľka: 6. B
 
 
Mgr. Martina Klimková Učiteľka MŠ
 
 
Bc. Monika Koscelníková Učiteľka MŠ
 
 
Mgr. Lucia Koščáková Rozvrh
Učiteľka ZŠ
 
 
Mgr. Martin Kováč Rozvrh
Učiteľ ZŠ
 
 
Mgr. Lukáš Kovalčík Rozvrh
Učiteľ ZŠ
 
 
Ing. Monika Krajčiová Rozvrh
Učiteľka ZŠ
 
 
Mgr. Vladimír Królik Rozvrh
Učiteľ ZŠ
 
 
Mgr. Martina Kubániková Rozvrh
Učiteľka ZŠ
Triedna učiteľka: 7. B
 
 
Mgr. Barbora Kuffová Rozvrh
Učiteľka ZŠ
Triedna učiteľka: 9. B
 
 
Miroslava Marcineková Učiteľka MŠ
 
 
Mgr. Marta Neupauerová Rozvrh
Učiteľka ZŠ
Triedna učiteľka: 6. A
 
 
Mgr. Jana Petruláková Rozvrh
Učiteľka ZŠ
Triedna učiteľka: 9. A
 
 
PhDr. Mária Pisarčíková Učiteľka ZŠ
Triedna učiteľka: 7. A
 
 
Mgr. Aneta Popjaková Učiteľka MŠ
 
 
Ľudmila Richweissová Učiteľka MŠ
 
 
Bc. Gabriela Ružbaská Učiteľka MŠ
 
 
Bc. Katarína Segéňová Učiteľka MŠ
 
 
Mgr. Zuzana Slamená Rozvrh
Učiteľka ZŠ
Triedna učiteľka: 3. B
 
 
Mgr. Kristína Sláviková Rozvrh
Učiteľka ZŠ
Triedna učiteľka: 5. C
 
 
Mgr. Monika Starinská Rozvrh
Učiteľka ZŠ
Triedna učiteľka: 4. B
 
 
Mgr. Andrea Šašalová Rozvrh
Učiteľka ZŠ
Triedna učiteľka: 1. B
 
 
Mgr. Daniela Šimoňáková Rozvrh
Učiteľka ZŠ
Triedna učiteľka: 5. B
 
 
Mgr. Tatiana Štefaňaková Učiteľka MŠ
 
 
Mgr. Roman Šufliarsky Rozvrh
Učiteľ ZŠ
Triedny učiteľ: 8. A
 
 
Viera Tlachová Učiteľka MŠ
 
 
PaedDr. Dominika Valková Rozvrh
Učiteľka ZŠ
Triedna učiteľka: 3. A
 
 
Mgr. Anna Vilčeková Učiteľka MŠ
 
 
Mgr. Valéria Visocká Učiteľka MŠ
 
 
Mgr. Ing. Eva Vojtičková Rozvrh
Učiteľka ZŠ
 
 
Mgr. Katarína Zavadská Rozvrh
Učiteľka ZŠ
Triedna učiteľka: 1. C
 
 
Mgr. Anna Zemčáková Rozvrh
Učiteľka ZŠ
 
 
Adriana Zoričáková Učiteľka MŠ
 
 
Mgr. Miroslava Zuberecová Rozvrh
Učiteľka ZŠ
Triedna učiteľka: 1. A
 
 
Mgr. Matúš Uriga Rozvrh
Školský peciálny pedagóg
 
 
Ing. Eva Adamjaková Rozvrh
Asistentka učiteľa
 
 
Bc. Lýdia Bolcarovičová Rozvrh
Asistentka učiteľa
 
 
Mgr. Dominika Jandurová Rozvrh
Asistentka učiteľa
 
 
Mgr. Janka Krempaská Rozvrh
Asistentka učiteľa
 
 
Ing. Dana Pacanovská Rozvrh
Asistentka učiteľa
 
 
Mgr. Katarína Pisarčíková Rozvrh
Asistentka učiteľa
 
 
Mgr. Patrícia Slavkovská Rozvrh
Asistentka učiteľa
 
 
Mgr. Alžbeta Halčinová Rozvrh
Vychovávateľka ŠKD
 
 
Beáta Jakubová Rozvrh
Vychovávateľka ŠKD
 
 
Zlatica Reľovská Rozvrh
Vychovávateľka ŠKD
 
 
Bc. Alena Spustová Rozvrh
Vychovávateľka ŠKD
 
 
Mária Špaková Rozvrh
Vychovávateľka ŠKD

© aScAgenda 2022.0.1304 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.10.2021

Voľné miesta na našej škole