MENU

MENU

Zoznam učiteľov

Foto PaedDr. Pavol Krajči Rozvrh
Riaditeľ
Foto Ing. Mária Kuffová Rozvrh
Zástupkyňa riaditeľa ZŠ
Zástupca v triede: 1. A
Zástupca v triede: 1. B
Zástupca v triede: 2. A
Zástupca v triede: 2. B
Zástupca v triede: 3. A
Zástupca v triede: 3. B
Zástupca v triede: 3. C
Zástupca v triede: 4. A
Zástupca v triede: 4. B
Zástupca v triede: 5. A
Zástupca v triede: 5. B
Zástupca v triede: 6. A
Zástupca v triede: 6. B
Zástupca v triede: 7. A
Zástupca v triede: 7. B
Zástupca v triede: 8. A
Zástupca v triede: 8. B
Zástupca v triede: 9. A
Foto Mgr. Jana Bednarčíková Rozvrh
Učiteľka ZŠ
Triedna učiteľka: 4. B
 
 
Mgr. Šimon Bocko Rozvrh
Učiteľ ZŠ
Foto Mgr. Mária Bočkayová Učiteľka ZŠ
Triedna učiteľka: 4. A
Foto Mgr. Mária Bolcarovičová Rozvrh
Učiteľka ZŠ
Triedna učiteľka: 2. A
 
 
PaedDr. Marcel Gallik, PhD. Rozvrh
Učiteľ ZŠ
Foto Mgr. Marek Habiňák Rozvrh
Učiteľ ZŠ
 
 
PaedDr. Katarína Karkošková Rozvrh
Učiteľka ZŠ
 
 
Mgr. Martin Kováč Rozvrh
Učiteľ ZŠ
Foto Ing. Monika Krajčiová Rozvrh
Učiteľka ZŠ
Foto Mgr. Vladimír Królik Rozvrh
Učiteľ ZŠ
Triedny učiteľ: 9. A
 
 
ThDr. Ján Kuboš, PhD. Rozvrh
Učiteľ ZŠ
Foto Mgr. Barbora Kuffová Rozvrh
Učiteľka ZŠ
Triedna učiteľka: 7. B
 
 
Mgr. Anton Melega Rozvrh
Učiteľ ZŠ
 
 
Mgr. Marta Neupauerová Rozvrh
Učiteľka ZŠ
Foto Mgr. Jana Petruláková Rozvrh
Učiteľka ZŠ
Triedna učiteľka: 7. A
Foto PhDr. Mária Pisarčíková Rozvrh
Učiteľka ZŠ
Triedna učiteľka: 5. A
 
 
Mgr. Marieta Sapančíková Rozvrh
Učiteľka ZŠ
Triedna učiteľka: 5. B
Foto Mgr. Zuzana Slamená Rozvrh
Učiteľka ZŠ
Triedna učiteľka: 1. B
 
 
Mgr. Monika Starinská Rozvrh
Učiteľka ZŠ
Triedna učiteľka: 2. B
Foto Mgr. Erika Sýkorová Rozvrh
Učiteľka ZŠ
Triedna učiteľka: 3. B
 
 
Mgr. Andrea Šašalová Rozvrh
Učiteľka ZŠ
Foto Mgr. Lucia Šimonovová Rozvrh
Učiteľka ZŠ
Triedna učiteľka: 6. B
 
 
Mgr. Roman Šufliarsky Rozvrh
Učiteľ ZŠ
Triedny učiteľ: 6. A
Foto Mgr. Dominika Valková Rozvrh
Učiteľka ZŠ
Triedna učiteľka: 1. A
 
 
Ing. Katarína Vojtaššáková Rozvrh
Učiteľka ZŠ
Foto Mgr. Ing. Eva Vojtičková Rozvrh
Učiteľka ZŠ
Triedna učiteľka: 8. A
 
 
Mgr. Katarína Zavadská Rozvrh
Učiteľka ZŠ
Triedna učiteľka: 3. C
Foto Mgr. Anna Zemčáková Rozvrh
Učiteľka ZŠ
Triedna učiteľka: 8. B
 
 
Mgr. Miroslava Zuberecová Rozvrh
Učiteľka ZŠ
Triedna učiteľka: 3. A
 
 
Mgr. Matúš Uriga Školský peciálny pedagóg
 
 
Ing. Eva Adamjaková Asistentka učiteľa
 
 
Mgr. Mária Antolíková Asistentka učiteľa
 
 
Lýdia Bolcarovičová Asistentka učiteľa
 
 
Mgr. Dominika Jandurová Asistentka učiteľa
Foto Bc. Janka Krempaská Asistentka učiteľa
 
 
Ing. Dana Pacanovská Asistentka učiteľa
Foto Beáta Jakubová Rozvrh
Vychovávateľka ŠKD
Foto Zlatica Reľovská Rozvrh
Vychovávateľka ŠKD
 
 
Bc. Alena Spustová Rozvrh
Vychovávateľka ŠKD
Foto Mária Špaková Rozvrh
Vychovávateľka ŠKD
 
 
Paula Vilčeková Rozvrh
Vychovávateľka ŠKD

© aScAgenda 2020.0.1204 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 07.04.2020

Voľné miesta na našej škole