MENU

MENU

Verejné obstarávania

Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Objednávateľ Dátum zverejnenia
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami za III.Q 2019 s DPH 31.10.2019 Základná škola s materskou školou sv. Kríža, Kežmarok 31.10.2019
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami za I.Q 2019 s DPH 30.04.2019 30.04.2019
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami za IV.Q 2018 s DPH 31.01.2019 25.02.2019
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami za III.Q 2018 s DPH 31.10.2018 25.02.2019
VO: Súhrnná správa 2/2018 Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami za II.Q 2018 s DPH 31.07.2018 31.07.2018
VO: Súhrnná správa 1/2018 Výmena montovaných interiérových priečok 14 939.00 bez DPH 15.03.2018 Základná škola s materskou školou sv. Kríža 27.04.2018
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Oprava hydroizolácie strešného plášt'a a výmena svetlíkov 16 000,00 s DPH 16.07.2015 15.07.2015 13.07.2015
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Školský nábytok do chemicko-fyzikálnej učebne 6 000.00 s DPH 05.09.2014 04.09.2014 30.09.2014 02.09.2014
VO: Podlimitná zákazka Oprava podlahy telocvične 25 000.00 s DPH
Vyzva_na__predlozenie_cenovej_ponuky_pre_zakazku(3).pdf
11.08.2014 04.08.2014
VO: Podlimitná zákazka Kuchynské zariadenie 14 500,00 bez DPH
Vyzva_-_kuchyna_-_11-04-2014(2).pdf
15.04.2014 11.04.2014
VO: Podlimitná zákazka Rekonštrukcia havarijného stavu podlahy v triedach 23 900,00 s DPH
Vyzva_na_predlozenie_cenovej_ponuky_pre_zakazku.pdf
26.02.2014 21.02.2014