MENU

MENU

Zoznam tried

Názov
1. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Miroslava Zuberecová
1. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Andrea Šašalová
1. C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Zavadská
2. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Bočkayová
2. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Tokarčíková
3. A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Dominika Valková
3. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Slamená
4. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Bolcarovičová
4. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Monika Starinská
5. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Veronika Haberová
5. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Daniela Šimoňáková
5. C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Kristína Sláviková
6. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marta Neupauerová
6. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. PaedDr.Katarína Karkošková
7. A Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Mária Pisarčíková
7. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martina Kubániková
8. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Roman Šufliarsky
8. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marek Habiňák
9. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Petruláková
9. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Barbora Kuffová

© aScAgenda 2022.0.1304 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.10.2021