MENU

MENU

Zoznam tried

Názov
1. A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Dominika Valková
1. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Slamená
1. C Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Monika Kučerová
2. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Bolcarovičová
2. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Monika Starinská
2. C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Júlia Kellnerová
3. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lýdia Bolcarovičová
3. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Andrea Šašalová
3. C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Zavadská
4. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Bočkayová
4. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Tokarčíková
5. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Roman Šufliarsky
5. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Petruláková
6. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ing. Eva Vojtičková
6. B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Sylvia Zimová
7. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Veronika Haberová
7. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Daniela Šimoňáková
7. C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Kristína Sláviková
8. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marta Neupauerová
8. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. PaedDr.Katarína Karkošková
9. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anna Zemčáková
9. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martina Kubániková

© aScAgenda 2024.0.1448 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.02.2024