MENU

MENU

Zoznam tried

Názov
2. A Triedny učiteľ Mgr. Miroslava Zuberecová
2. B Triedny učiteľ Mgr. Andrea Šašalová
1. A Triedny učiteľ Mgr. Mária Bolcarovičová
1. B Triedny učiteľ Mgr. Monika Starinská
1. C Triedny učiteľ Mgr. Patrícia Slavkovská
2. C Triedny učiteľ Mgr. Katarína Zavadská
3. A Triedny učiteľ Mgr. Mária Bočkayová
3. B Triedny učiteľ Mgr. Mária Tokarčíková
4. A Triedny učiteľ PaedDr. Dominika Valková
4. B Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Slamená
5. A Triedny učiteľ Mgr. Ing. Eva Vojtičková
5. B Triedny učiteľ Mgr. Terézia Baranová
6. A Triedny učiteľ Mgr. Veronika Haberová
6. B Triedny učiteľ Mgr. Daniela Šimoňáková
6. C Triedny učiteľ Mgr. Kristína Sláviková
7. A Triedny učiteľ Mgr. Marta Neupauerová
7. B Triedny učiteľ Mgr. PaedDr.Katarína Karkošková
8. A Triedny učiteľ Mgr. Anna Zemčáková
8. B Triedny učiteľ Mgr. Martina Kubániková
9. A Triedny učiteľ Mgr. Roman Šufliarsky
9. B Triedny učiteľ Mgr. Marek Habiňák

© aScAgenda 2022.0.1363 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.07.2022