MENU

Počet návštev: 1712635

Realizujeme projekt MODERNÉ VZDELÁVANIE

Realizujeme projekt MODERNÉ VZDELÁVANIE

Realizujeme projekt "GRAMOTNOSŤ"

Realizujeme projekt "GRAMOTNOSŤ"

Novinky

 • Zamyslenie na každý týždeň - aktualizácia 08.03.2021

  Milí žiaci. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu vám ponúkame možnosť vypočuť si krátke zamyslenie a povzbudenie do nového týždňa od nášho pána dekana prof. Františka Trstenského.

  Pre vypočutie, resp. stiahnutie MP3

  kliknite >>> TU <<<

 • V projekte "Gesto pre mesto" hlasujeme o 2.000;- EUR pre našu školu!

  Milí rodičia a priatelia našej školy!!! Prosíme Vás o podporu našej školy v projekte "Gesto pre mesto" (do 31.03.2021), kde môžeme získať 2.000;- EUR. Po kliknutí na odkaz Vám nabehne stránka projektu, kde kliknete na žltý odkaz: HLASUJTE ZA PROJEKT. Vyplňte zopár údajov a na mobil Vám bude doručená bezplatná SMS so 4-ciferným kódom. Kód následne vpíšete do okienka na monitore :-) Ďakujeme!!!

  TU KLIKNITE !!!

 • ÚSPECH V OKRESNOM KOLE DEJEPISNEJ OLYMPIÁDY

  Blahoželáme Alexovi Fujdiarovi,

  žiakovi 8. A triedy, k 2. miestu v „online“ okresnom kole dejepisnej olympiády a postupu do krajského kola. Alexovi ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a prajeme mu veľa ďalších úspechov.

 • Na základe rozhodnutia a opatrení MŠVVaŠ SR:

  1. S účinnosťou od pondelka 11.01.2021 je prerušené prezenčné školské vyučovanie v základných školách. Vyučovanie žiakov 1. – 9. ročníka (1. aj 2. stupeň ZŠ) prebieha výlučne dištančnou formou. ŠKD nie je v prevádzke.

  2. Pre zabezpečenie plynulého dištančného vzdelávania Vás žiadame o rešpektovanie on-line a EduPage vyučovania podľa platného rozvrhu hodín.

  3. Podrobnejšie informácie týkajúce sa dištančného vzdelávania budú zaslané cez aplikáciu EduPage formou správy na rodičovské konto. V prípade dôležitej správy je potrebné potvrdiť správu ako prečítanú.

 • Súťaž NAJ ŠKOLA - JE DOHLASOVANÉ !!!

  Milí rodičia, žiaci, učitelia! Naša škola sa dostala medzi finalistov súťaže s RTVS NAJ ŠKOLA a budeme bojovať o skvelú výhru 10.000;- EUR. Ešte raz vám všetkým ďakujeme za každý hlas!!!

 • Milí rodičia,zoznam vecí potrebných na vyučovanie v 1. ročníku si môžte pozrieť kliknutím na odkaz. Pdrobnejšie informácie vám poskytnú triedne učiteľky počas prvého dňa v škole.

  >>> TU KLIKNITE <<<

 • Vážení rodičia! Na prihlásenie svojich detí na stravovanie je potrebné použiť tlačivo ZÁPISNÝ LÍSTOK - záväzná prihláška. Prosíme Vás, aby ste si ho stiahli, vytlačili, vyplnili a osobne doručili do kancelárie vedúcej ŠJ. Na zápisnom lístku sú podrobné pokyny a informácie o výške poplatku, termínoch a spôsobe úhrady. Ďakujeme za pochopenie.

 • POPLATKY V ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH

  Vážení rodičia! Vzhľadom na prerušenie vyučovania v školách a školských zariadeniach počas mimoriadnej situácie, sa od 01.04.2020 pozastavuje vyberanie poplatkov na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, ako aj na režijné náklady v školskej jedálni. Uhradené (odoslané) poplatky za mesiac apríl 2020 budú vrátené do 30.06.2020 na IBAN odosielateľa. Ďakujeme za pochopenie.

 • 7. apríla si kresťanskí učitelia pripomínajú sviatok patróna učiteľov svätého Jána de la Salle. Nech čnosti dobrého učiteľa - múdrosť, pokora či veľkodušnosť, ktoré svätý Ján vyzdvihoval, nechýbajú ani jednému z nás. Pán Boh zaplať.