MENU

Počet návštev: 1163283

Realizujeme projekt MODERNÉ VZDELÁVANIE

Realizujeme projekt MODERNÉ VZDELÁVANIE

Realizujeme projekt "GRAMOTNOSŤ"

Realizujeme projekt "GRAMOTNOSŤ"

Novinky

 • Zamyslenie na každý týždeň - aktualizácia 30.11.2020

  Milí žiaci. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu vám ponúkame možnosť vypočuť si krátke zamyslenie a povzbudenie do nového týždňa od nášho pána dekana prof. Františka Trstenského.

  Pre stiahnutie a vypočutie MP3 kliknite >>> TU <<<

 • Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR :

  1. Termín nastávajúcich jesenných prázdnin bol zmenený na: piatok 30.10.2020, pondelok 2.11.2020, piatok 6.11.2020 a pondelok 9.11.2020.

  2. S účinnosťou od pondelka 26.10.2020 do odvolania sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v základných školách pre žiakov 5. - 9. ročníka (2. stupeň ZŠ). Vyučovanie bude prebiehať dištančnou formou.

  3. Vyučovanie pre žiakov 1. - 4. ročníka (1. stupeň ZŠ) pokračuje prezenčne v priestoroch školy. Činnosť ŠKD pokračuje bez zmien. Obedy v školskej jedálni budú zabezpečené iba pre žiakov 1. - 4. ročníka.

 • V dôsledku koronakrízy bola škola v prírode pre minuloročných štvrtákov presunutá do 5. ročníka. Žiaci z 5. A a 5. B spolu s triednymi učiteľkami a dvoma asistentkami uč. ju absolvovali dňoch 14.9. - 18.9.2020 v peknom prostredí Jánskej doliny v Nízkych Tatrách. Okrem štúdia v "tvrdých prírodných podmienkach" zažili množstvo zaujímavých príhod a skvelých zážitkov. Fotografie si môžete pozrieť vo fotoalbume.

 • Súťaž NAJ ŠKOLA - JE DOHLASOVANÉ !!!

  Milí rodičia, žiaci, učitelia! Naša škola sa dostala medzi finalistov súťaže s RTVS NAJ ŠKOLA a budeme bojovať o skvelú výhru 10.000;- EUR. Ešte raz vám všetkým ďakujeme za každý hlas!!!

 • Aktuálny dokument - POKYNY (COVID-19)

  Vážení rodičia, milí žiaci, na pedagogickej rade bol schválený dokument - POKYNY upravujúce postup, organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania žiakov základnej školy. Prosíme vás, aby ste si ho prečítali a zamerali sa hlavne na tie čaasti, ktoré sa týkajú vás - rodičov (zákonných zástupcov) a žiakov. Kliknutím nižšie si otvoríte celý dokument, ktorý má 6 príloh. Pokyny sú záväzné pre ZŠ s MŠ sv. Kríža v Kežmarku..

  2020-08_Pokyny_k_organizacii_-_COVID-19.pdf

  Priloha_1_-_podmienky_vstupu_do_skoly_-_oznam.pdf

 • Milí rodičia,zoznam vecí potrebných na vyučovanie v 1. ročníku si môžte pozrieť kliknutím na odkaz. Pdrobnejšie informácie vám poskytnú triedne učiteľky počas prvého dňa v škole.

  >>> TU KLIKNITE <<<

 • Vážení rodičia! Na prihlásenie svojich detí na stravovanie je potrebné použiť tlačivo ZÁPISNÝ LÍSTOK - záväzná prihláška. Prosíme Vás, aby ste si ho stiahli, vytlačili, vyplnili a osobne doručili do kancelárie vedúcej ŠJ. Na zápisnom lístku sú podrobné pokyny a informácie o výške poplatku, termínoch a spôsobe úhrady. Ďakujeme za pochopenie.

 • POPLATKY V ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH

  Vážení rodičia! Vzhľadom na prerušenie vyučovania v školách a školských zariadeniach počas mimoriadnej situácie, sa od 01.04.2020 pozastavuje vyberanie poplatkov na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, ako aj na režijné náklady v školskej jedálni. Uhradené (odoslané) poplatky za mesiac apríl 2020 budú vrátené do 30.06.2020 na IBAN odosielateľa. Ďakujeme za pochopenie.

 • 7. apríla si kresťanskí učitelia pripomínajú sviatok patróna učiteľov svätého Jána de la Salle. Nech čnosti dobrého učiteľa - múdrosť, pokora či veľkodušnosť, ktoré svätý Ján vyzdvihoval, nechýbajú ani jednému z nás. Pán Boh zaplať.