MENU

Počet návštev: 2948920

ERASMUS +

Realizujeme národný projekt POMÁHAJÚCE PROFESIE V EDUKÁCII DETÍ A ŽIAKOV II

Realizujeme národný projekt POMÁHAJÚCE PROFESIE V EDUKÁCII DETÍ A ŽIAKOV II

Realizujeme projekt MODERNÉ VZDELÁVANIE

Realizujeme projekt MODERNÉ VZDELÁVANIE

Realizujeme projekt "GRAMOTNOSŤ"

Realizujeme projekt "GRAMOTNOSŤ"

Novinky

 • Štvrtáci absolvovali školu v prírode

  V tomto školskom roku sa žiaci 4. ročníka v termíne od 30. mája do 3. júna 2022 vybrali do Školy v prírode. Pobyt strávili v Žiarskej doline, ktorá im poskytla veľa možností nielen pre zábavu, ale aj pre objavovanie tajomstiev prírody. Navštívili Medvediu štôlňu, farmu, venovali sa športovým aktivitám a bádaniu okolitého lesa. O program sa ďalej postarali horskí záchranári, canisterapia, športová akadémia, volanie divočiny. Večerný program si vyplnili diskotékou alebo opekačkou. Žiakom i pedagógom sa v škole v prírode veľmi páčilo. Fotky vo fotoalbume sú toho dôkazom...

 • Úspech v nemeckom jazyku

  Dňa 14.06.2022 sa konalo okresné kolo súťaže v prednese poézie a prózy v nemeckom jazyku, ktorú každoročne organizuje Karpatskonemecký spolok v Kežmarku. Našu školu reprezentovala Veronika Fábryová (8. A), a to v kategórii prózy pre 8. - 9.ročník Žiačka získala 1. miesto, čím postúpila do regionálneho kola, kde sa opäť umiestnila na 1. mieste. Z tohto vynikajúceho úspechu máme veľkú radosť, Veronike úprimne blahoželáme a ďakujeme za jej usilovnosť a obetavosť. Vielen Dank! :-)

 • Dňa 20.06.2022 sa žiaci 6.A a 6.B triedy zúčastnili školského výletu v malebnom prostredí Malej Fatry, kde navštívili Jánošíkove diery. Tento deň bol plný pekných zážitkov, radosti a dobrodružstva. Fotografie z výletu si môžete pozrieť vo fotoalbume - kliknite >SEM<

 • Zamyslenie na každý týždeň - aktualizácia 20.06.2022

  Milí žiaci, rodičia, priatelia. Ponúkame vám možnosť vypočuť si krátke zamyslenie a povzbudenie do nového týždňa od nášho pána dekana prof. Františka Trstenského.

  Pre vypočutie, resp. stiahnutie MP3 kliknite >>> SEM <<<

 • Dňa 3. júna 2022 sme do našej školy pozvali Ing. Mikuláša Liptáka, aby nám porozprával o meste Petra, ktoré nedávno navštívil. Mesto Petra sa nachádza v Jordánsku a všetky jeho stavby boli vytesané do pieskovca. Žiaci 5. ročníka si takto mohli upevniť vedomosti, ktoré sa naučili o tomto meste na hodinách geografie a anglického jazyka. Ďakujeme prednášajúcemu aj žiakom za zaujímavé otázky.

 • Krajské kolo recitačnej súťaže ,,...a Slovo bolo u Boha...“

  Naša škola sa aj tento roka zapojila do súťaže v umeleckom prednese ,,...a Slovo bolo u Boha...“, ktorá rozvíja u žiakov záujem o hodnotnú literatúru. Jej vyhlasovateľom je Združenie katolíckych škôl Slovenska. Krajské kolo pre Prešovský kraj a západ Košického kraja sa konalo 30.04.2022 v Poprade a zúčastnili sa ho 4 žiačky. Úspešne reprezentovali školu, o čom svedčia aj pekné umiestnenia. Sabína Budzáková a Nina Šoltésová zo 4. B a Stela Nagyová z 5. B získali vo svojich kategóriách krásne 3. miesto. Srdečne im blahoželáme a tešíme sa s nimi.

 • Úspešní riešitelia okresných kôl matematických súťaží

  Tento školský rok 2021/2022 našu školu reprezentovalo viacero matematických talentov. Matúš Plšík, žiak 5. A triedy, získal 1. miesto v Matematickej olympiáde a 2. miesto v Pytagoriáde v okresných kolách súťaží. Laura Bodžoňová, žiačka 6. A triedy, získala 2. miesto na okresnom kole Matematickej olympiády. Úspešnými riešiteľmi Matematickej olympiády boli aj žiaci 5. ročníka Tomáš Zemčák, Monika Koscelníková, Tomáš Gallik a Timea Rita Króliková. Monika Koscelníková z 5. A a Noemi Smreková zo 7. A - úspešne nás reprezentovali v Pytagoriáde. Všetkým žiakom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy a prajeme ešte veľa matematických úspechov.

 • Biblická olympiáda – dekanátne (okresné) kolo

  Témou tohtoročnej Biblickej olympiády bolo PUTOVANIE ZA CIEĽOM. Spolu s biblickými postavami Tobiášom, vodcom Jozue z rovnomenných kníh Svätého Písma a spoločne so sv. Petrom či Pavlom zo Skutkov apoštolov putovalo za cieľom i trojčlenné družstvo našich piatakov v zložení Matúš Plšík a Martin Harniš z 5. A triedy a Tomáš Zemčák z 5. B triedy.

  Dekanátne kolo olympiády sa konalo 22.3.2022. Chlapci získali 3. miesto.

  Matúšovi, Martinovi a Tomášovi gratulujeme, ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a prajeme veľa ďalších úspechov!

 • V krajskom kole dejepisnej olympiády sme získali 2. MIESTO

  Kultúrne pamiatky UNESCO na Slovensku a história regiónov, v ktorých vznikli. Takto znela tohtoročná téma monotematickej časti dejepisnej olympiády, ktorej okresné a krajské kolo majú za sebou aj žiaci našej školy. Víťazi školských kôl, ktorí preukázali najlepšie poznatky z aktuálne preberaného učiva nás 9.2.2022 reprezentovali v okresnom kole, ktoré sa konalo online. Zo 6 postupujúcich zo školských kôl boli úspešnými riešiteľmi okresného kola: Rastislav Zavadský 6. B (kategória F), Matúš Starinský 8. A (kategória D), Ester Kočová 9. B a Alex Fujdiar 9. A (obaja kategória C). Alex Fujdiar sa vo svojej kategórii umiestnil na 1. mieste, a tak postúpil a reprezentoval školu aj okres v krajskom kole, ktoré sa konalo 22.3.2022, kde obsadil krásne 2. miesto. Alexovi, aj ostatným súťažiacim ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a prajeme veľa ďalších úspechov.