MENU

Počet návštev: 630699

Realizujeme projekt MODERNÉ VZDELÁVANIE

Realizujeme projekt MODERNÉ VZDELÁVANIE

Realizujeme projekt "GRAMOTNOSŤ"

Realizujeme projekt "GRAMOTNOSŤ"

Novinky

 • Pokyny sa týkajú rodičov a žiakov, ktorí pri zisťovaní

  záujmu potvrdili nástup do školy od 01.06.2020

  Pred nástupom žiaka do školy je povinnosťou rodiča (zákonného zástupcu žiaka) vyplniť a podpísať Vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa. Vyhlásenie žiak odovzdá hneď pri nástupe do školy, t.j. v pondelok 01.06.2020.

  TLAČIVO NA STIAHNUTIE: >>> Word >>> PDF

  Poznámka: Toto Vyhlásenie musí rodič opakovane doručiť pri ďalšom nástupe žiaka do školy (v prípade, ak počas dochádzky v mesiaci jún bude žiak chýbať v škole viac ako 3 dni po sebe).

 • OZNAM týkajúci sa záverečného hodnotenia

  1. V 1. ročníku sa záverečné hodnotenie realizuje formou slovného hodnotenia.

  2. Predmety, ktoré v záverečnom hodnotení nebudú klasifikované:

  – hudobná výchova (2. až 8. ročník),

  – výtvarná výchova (2. až 9. ročník),

  – telesná a športová výchova (2. až 9. ročník),

  – katolícke náboženstvo (2. až 9. ročník),

  – pracovné vyučovanie (3. a 4. ročník),

  – občianska náuka (6. až 9. ročník),

  – informatika (3. až 8. ročník),

  – technika (5. až 9. ročník),

  – cvičenia zo slovenského jazyka (7. až 9. ročník),

 • Svätá omša pre žiakov katolíckych škôl a školských zariadení z celého Slovenska

  Milí naši žiaci! Srdečne Vás pozdravujeme v tomto veľkonočnom čase! Posielame Vám pozvánku na spoločné slávenie svätej omše s pomocným biskupom Bratislavskej arcidiecézy, J. E. Mons. prof. ThDr. Jozefom Haľkom, PhD, prostredníctvom internetového vysielania z kostola povýšenia Svätého kríža v Bratislave, v stredu 29. apríla 2020 o 16,00 hodine. Svätá omša je určená pre žiakov katolíckych škôl a školských zariadení z celého Slovenska. Môžete ju sledovať na webe zkss.sk alebo priamo na Facebookovej stránke https://facebook.com/zkss.sk/videos/.

 • POPLATKY V ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH

  Vážení rodičia! Vzhľadom na prerušenie vyučovania v školách a školských zariadeniach počas mimoriadnej situácie, sa od 01.04.2020 pozastavuje vyberanie poplatkov na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, ako aj na režijné náklady v školskej jedálni. Uhradené (odoslané) poplatky za mesiac apríl 2020 budú vrátené do 30.06.2020 na IBAN odosielateľa. Ďakujeme za pochopenie.

 • 7. apríla si kresťanskí učitelia pripomínajú sviatok patróna učiteľov svätého Jána de la Salle. Nech čnosti dobrého učiteľa - múdrosť, pokora či veľkodušnosť, ktoré svätý Ján vyzdvihoval, nechýbajú ani jednému z nás. Pán Boh zaplať.

 • Na základe Opatrenia MŠVVaŠ SR z 24. marca 2020 Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie ako zriaďovateľ ZŠ s MŠ sv. Kríža v Kežmarku upravuje konanie zápisu do 1. ročníka.

  Termín zápisu: od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020, každý pracovný deň. Rodičom odporúčame vyplniť elektronickú prihlášku >>>OTVORIŤ FORMULÁR<<<. Prihláška je dostupná nonstop on-line. Vzhľadom na podmienky školy a odporúčanie MŠVVaŠ SR bude po vyplnení prihlášky prebiehať nasledujúca komunikácia medzi školou a rodičom (zákonným zástupcom) dieťaťa výlučne telefonicky a elektronickou, prípadne klasickou poštou. Ďalšie informácie, pokyny a usmernenia budú dostávať rodičia (zákonní zástupcovia) prihlásených detí elektronickou poštou, príp. formou SMS.

 • Aktualizácia - 25.03.2020

  Školy ostanú zatvorené až do odvolania, uviedol v utorok 24.03.2020 na tlačovej konferencii po rokovaní vlády SR minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. Rozhodol o tom Úrad verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu. Pre školský rok 2019/2020 sa ruší Testovanie-9, ktoré píšu žiaci deviateho ročníka základnej školy.

  Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna. Posúvajú sa aj termíny zápisov do základných škôl. Tie by sa mali uskutočniť v druhej polovici apríla, od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí. Podávanie žiadostí do materských škôl bude prebiehať od 30. apríla do 31. mája 2020.

 • DÔLEŽITÝ OZNAM

  Vážení rodičia, milí žiaci, žiadame Vás, aby ste dôsledne dodržiavali nasledujúce opatrenia!

  Na základe rozhodnutia vlády SR a Ústredného krízového štábu (ÚKŠ) bude Základná škola s materskou školou sv. Kríža v období od 16.03.2020 do 27.03.2020 zatvorená. V tomto období rodičia (zákonní zástupcovia) zabezpečia pre svoje deti domácu izoláciu. To znamená, že je nutné zdržať sa vychádzok, cestovania, sociálnych kontaktov mimo členov domácnosti, zdržať sa návštev, vzájomných stretnutí v bydliskách alebo v ich blízkosti (pred panelákom, domom, na ihrisku a pod.). Odporúča sa tráviť istý čas na čerstvom vzduchu individuálne. Počas dopoludnia sa žiaci majú venovať individuálnemu vzdelávaniu v domácom prostredí, podľa pokynov vyučujúcich. Žiaci a rodičia budú komunikovať s vyučujúcimi cez internet (emaily, EduPage, www.zborovna.sk, testy ALF a pod.), prípadne telefonicky či formou SMS. Žiaci sú povinní (podľa pokynov vyučujúcich) plniť zadané úlohy, ktoré budú hodnotené známkami. Obmedzenie vyučovania v škole nie sú prázdniny!

 • ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

  Vážení rodičia budúcich prvákov! V dňoch 6. – 7. apríla 2020 (pondelok a utorok) sa bude konať v našej škole oficiálny zápis detí do 1. ročníka. K zápisu je potrebný rodný list dieťaťa a občiansky preukaz rodičov (príp. zákonného zástupcu). Zároveň Vás prosíme o vyplnenie elektronickej prihlášky (MENU v ľavej časti webstránky). Ďalšie informácie sa dozviete kliknutím TU