MENU

Počet návštev: 3988384

ERASMUS +

Realizujeme národný projekt POMÁHAJÚCE PROFESIE V EDUKÁCII DETÍ A ŽIAKOV II

Realizujeme národný projekt POMÁHAJÚCE PROFESIE V EDUKÁCII DETÍ A ŽIAKOV II

Realizujeme projekt MODERNÉ VZDELÁVANIE

Realizujeme projekt MODERNÉ VZDELÁVANIE

Realizujeme projekt PODPORA POMÁHAJÚCICH PROFESIÍ 3 (POP3)

Realizujeme projekt PODPORA POMÁHAJÚCICH PROFESIÍ 3 (POP3)

Novinky

 • Máme viacnásobného víťaza v biologickej olympiáde

  V utorok 13. februára 2024 sa na našej škole uskutočnilo okresné kolo Biologickej olympiády kategórie C. Okrem žiakov kežmarských škôl sa zúčastnili súťaže aj žiaci základných škôl zo Starej Ľubovne.

  V tvrdej konkurencii zvíťazila naša žiačka Tamara Króliková (9. A), a to v oboch častiach. V teoreticko-praktickej časti získala 1. miesto. V projektovej časti obhajovala projekt "Rozsievky", kde preukázala svoje hlbšie vedomosti a poznatky v oblasti mikroskopických rias a ich význame. Aj v tejto náročnej časti suverénne vybojovala 1. miesto a postupuje v obidvoch častiach kategórie C do krajského kola, ktoré sa uskutoční v marci.

 • Okresné a krajské kolo olympiády v anglickom jazyku

  V stredu 17. januára 2024 sa v kežmarskom Centre voľného času uskutočnilo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku. Našu školu reprezentovali víťazi školského kola Emily Kovalčíková (9. A) a Tomáš Gallik (7. B). Krásne 1. miesto získala Emily Kovalčíková v kategórii 1B. Tomáš Gallik bol v kategórii 1A úspešným riešiteľom – 5. miesto.

  Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku sa uskutočnilo v stredu 14. februára 2024 v Prešove. Emily Kovalčíková (9. A) bola úspešnou riešiteľkou – 11. miesto. Tomáš Martančík (9. A) nás reprezentoval v náročnej kategórii 1C, kde obsadil pekné 12. miesto.

 • Zamyslenie na každý týždeň - aktualizácia 19.02.2024

  Milí žiaci, rodičia, priatelia. Ponúkame vám možnosť vypočuť si krátke zamyslenie a povzbudenie do nového týždňa od nášho pána kaplána Mgr. Andreja Ondrejku. Pre vypočutie, resp. stiahnutie MP3 kliknite >>> TU <<<

 • Úspechy v okresnom kole dejepisnej olympiády

  V pondelok 05. 02. 2024 sa v priestoroch ZŠ Dr. Fischera konalo okresné kolo dejepisnej olympiády. Našu školu reprezentovali víťazi školského kola. Krásnym, suverénnym 1. miestom (kategória E) nás potešil žiak Samuel Neupauer (7. A), ktorý bude zároveň našu školu a okres reprezentovať aj na krajskom kole v apríli. V danej kategórii sa stal úspešným riešiteľom aj Tomáš Gallik (7. B) – 5. miesto. V kategórii D zabojovali a pekné umiestnenia získali Eliška Voľná (8. A) – 4. miesto a Rastislav Zavadský (8. A) – 6. miesto. Ani naši deviataci Tamara Króliková a Filip Babiar (obaja z 9. A) sa v konkurencii 20 súťažiacich za kategóriu C nestratili. Všetkým zúčastneným učiteľom i žiakom patrí veľká vďaka za prípravu a reprezentáciu školy, nakoľko sa jedná o náročnú olympiádu, kde je potrebné si jej monotematickú časť doštudovať aj nad rámec učiva daného ročníka.

 • ...a Slovo bolo u Boha...

  .. a Slovo bolo u Boha... je názov súťaže v prednese kresťanskej poézie a prózy. Krajské kolo tejto súťaže sa uskutočnilo v piatok 09.02.2024 v Cirkevnej spojenej škole v Poprade, kde našu školu reprezentovali títo žiaci: Emma Lorenčíková z 2. C triedy, ktorá získala krásne 1. miesto, a tým aj postup na celoslovenské kolo do Bratislavy, Zoe Šilonová z 2. C triedy, získala 2. miesto, Patrik Tomas z 5. B triedy, ktorý sa umiestnil na 3. mieste, Stella Čikovská z 3. B triedy, Dorotka Baranová z 3. A triedy, Jakub Paciga z 5. A triedy, a Slávka Fábryová z 8. B triedy.

 • Zamyslenie na každý týždeň - aktualizácia 05.02.2024

  Milí žiaci, rodičia, priatelia. Ponúkame vám možnosť vypočuť si krátke zamyslenie a povzbudenie do nového týždňa od nášho pána dekana a farára na ThLic. Martina Majdu, PhD. Pre vypočutie, resp. stiahnutie MP3 kliknite >>> TU <<<

 • CHRÍPKOVÉ PRÁZDNINY

  Riaditeľ ZŠ s MŠ sv. Kríža na základe odporúčania oddelenia hygieny detí a mládeže a výchovy k zdraviu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade a so súhlasom zriaďovateľa školy oznamuje, že, od 02.02.2024 (piatok) do 06.02.2024 (utorok) vrátane sú vyhlásené chrípkové prázdniny. Riadne vyučovanie bude pokračovať v stredu 07.02.2024.

 • Vianoce, sviatok narodenia Ježiša Krista, sú od nepamäti spojené s jasličkovou pobožnosťou. Každý rok si takto pripomíname udalosť, ktorou sa začala naša spása. Aj tento rok si žiaci našej školy, spolu s učiteľmi náboženstva a hudobnej výchovy, pripravili takúto pobožnosť - aj keď v inej forme, ako doteraz.

  Nacvičili muzikál "Štvrtý kráľ"- podľa legendy o kráľovi Artabánovi, ktorý sa spolu s troma kráľmi vybral na cestu, aby sa poklonil malému narodenému Dieťaťu - Božiemu Synovi. Predal dom a kúpil 3 vzácne diamanty, ktoré chcel darovať Ježišovi. Na dohodnutý čas, bohužiaľ, prišiel neskoro, a tak sa vybral Ježiša hľadať sám. Do Betlehema prichádza neskoro a nachádza prázdne jasličky. No nevzdáva sa a pokračuje v hľadaní. Počas toho stretáva mnohých biednych, trpiacich, ... a diamanty, pripravené pre Mesiáša daruje im. Nakoniec nachádza Ježiša v Jeruzaleme práve v čase, kedy sa Ho ľud chystá ukrižovať. Prichádza na Golgotu, kde nachádza prázdny kríž a so srdcom plným smútku vyznáva: „Prišiel som neskoro. Prečo som Ho nenašiel skôr, kým ešte žil? Celý život ťa hľadám, celý život idem za hviezdou, aby som sa Ti poklonil a priniesol dary, ktoré už dávno nemám. Teraz je už neskoro.“

 • „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“ je názov projektu, do ktorého sa aj tento rok zapojila naša škola. V projekte ide o to, aby ľudia pripravili darčeky pre osamelých seniorov, každý ako môže.

  Veľmi radi by sme poďakovali všetkým, ktorí prispeli, či sami naplnili krabice od topánok a v tejto predvianočnej dobe nemysleli na seba ale aj na tých, ktorí to potrebujú. Veríme, že darčeky od našich žiakov, rodičov a pedagógov zahrejú pri srdci obdarených seniorov.

  Požehnané vianočné sviatky!

 • Diecézny volejbalový turnaj cirkevných škôl v Kežmarku

  V dňoch 10. a 11. novembra sa konal už 29. ročník volejbalového turnaja cirkevných škôl Spišskej diecézy. Turnaj organizuje vždy víťaz predošlého ročníka. Organizácia turnaja pripadla na našu cirkevnú školu. Súťažilo spolu 6 družstiev: ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga z Trstenej, CZŠ Juraja Sklenára z Letanoviec, ZŠ Štefana Šmálika z Tvrdošína, ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda zo Starej Ľubovne, Katolícka univerzita z Ružomberka a naša domáca ZŠ s MŠ sv. Kríža. Turnaj sa konal v Mestskej športovej hale Vlada Jančeka v Kežmarku. Na začiatku turnaja vystúpila žiacka kapela NONSENS, ktorá zožala veľký potlesk. Hralo sa na dvoch ihriskách systémom každý s každým, teda spolu 15 zápasov. Všetky tímy boli ubytované v priestoroch našej školy. O perfektnú stravu sa postarali naše kuchárky zo školskej jedálne. V sobotu ráno sa účastníci turnaja zišli na spoločnej sv. omši s pánom kaplánom Andrejom v školskej kaplnke, po ktorej nasledovali raňajky a presun do športovej haly na ďalšie zápasy. Vyhodnotenie turnaja prebehlo v sobotu poobede v školskej jedálni. Víťazom sa stalo družstvo ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda zo Starej Ľubovne. Športovcov počas turnaja navštívil aj diecézny biskup Mons. František Trstenský. Všetkých povzbudil k vynikajúcim športovým výkonom. Naše družstvo (učitelia Daniela Šimoňáková, Marek Habiňák, Vladimír Królik, Roman Šufliarsky, Marcel Gallik, Pavol Krajči a rodičia Tatiana Dragašeková, Tomáš Šimoňák a Peter Bajus) skončilo na 5. mieste. Fotografie z celého športového podujatia