MENU

MENU

Členovia Štatút VOĽBY 2016 VÝSLEDKY VOLIEB

Rada školy

Členovia

 

Rada školy patrí medzi samosprávne orgány školy. Vyjadruje sa ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú na prácu v škole. Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy miestnej samosprávy a záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov školy a žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich pracovníkov našej školy. Riadi sa štatútom RŠ.Členovia rady školy
:

 1. Ing. Matúš POLÁK - predseda
 2. ThDr. ICLic. Ján KUBOŠ, PhD.
 3. Ing. Ján MELCHER
 4. Mgr. Mária BOČKAYOVÁ
 5. Mgr. Anna ZEMČÁKOVÁ
 6. Viera TLACHOVÁ
 7. Mgr. Viera BODŽOŇOVÁ
 8. Ing. Matúš VÍZNER
 9. Ing. Štefan KIŠŠ
 10. Ing. Slavomír PETRULÁK
 11. Michal MAREK