MENU

MENU

Členovia Rady školy 2021 - 2025 Štatút VOĽBY 2021 VÝSLEDKY VOLIEB - JÚN 2021

Rada školy

Členovia Rady školy 2021 - 2025

 

Rada školy patrí medzi samosprávne orgány školy. Vyjadruje sa ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú na prácu v škole. Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy miestnej samosprávy a záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov školy a žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich pracovníkov našej školy. Riadi sa štatútom RŠ.Členovia rady školy
:

 1. prof. ThDr. PaedDr. SSLic. František Trstenský, PhD. - zástupca zriaďovateľa
 2. Ing. Matúš Polák - zástupca zriaďovateľa
 3. Michal Marek - zástupca zriaďovateľa
 4. Mgr. Tomáš Šimoňák - zástupca zriaďovateľa
 5. Ing. Štefan Kišš - zástupca rodičov žiakov ZŠ
 6. Ing. Matúš Vízner - zástupca rodičov žiakov ZŠ
 7. Adriána Horobová - zástupca rodičov žiakov ZŠ
 8. Ing. Mgr. Peter Venglik - zástupca rodičov detí MŠ
 9. Mgr. Kristína Sláviková - zástupca pedagogických zamestnancov ZŠ
 10. Ľudmila Richweissová - zástupca pedagogických zamestnancov MŠ
 11. Mgr. Viera Bodžoňová - zástupca nepedagogických zamestnancov