MENU

MENU

 • Výlet - ORAVA

  Výlet - ORAVA

  Dňa 4.6.2019 sa konal výlet na Oravu pre žiakov, ktorým sa počas školského roka nelenilo vstávať každú stredu a zúčastňovať sa sv. omší v školskej kaplnke. Naplnili sme dva autobusy a vybrali sme sa po diaľnici smerom na Oravu.  Prvou zastávkou bola Oravská priehrada, kde sme sa preplavili loďou na Slanický ostrov. Po prehliadke a plavbe späť sme šli do dedinky Klin, kde sme mali sv. omšu a potom sme vyšli na vrch Grapa. Tu k nám vystierala svoju náruč socha Pána Ježiša vysoká 9 a pol metra. Kým sme sa tu modlili Korunku Božieho milosrdenstva, kochali sme sa výhľadom na priehradu a búrky, ktoré nás obchádzali. Na nábreží Oravskej priehrady sme sa posilnili a šli domov s vdačnosťou za pekné počasie a krásne prežitý deň.

 • VÝZVA - hlasujeme za našu školu!!!

  Milí rodičia, žiaci a priaznivci školy! Naša škola je registrovaná v celoslovenskej súťaži, v ktorej má šancu získať O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha na svojej pôde, a to na jeden školský rok zadarmo. Preto vás vyzývam, urobte dobrú vec a hlasujte za našu školu na stránke O2. Čím viac sa nás zapojí a čím viac hlasov získame, tým väčšiu šancu má naša základná škola. Pomôžte našej škole získať O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha a hlasujte na stránke >>>>>>>>>  TU KLIKNITE   <<<<<<<<<   a hlasujte našu školu. Ďakujeme!

 • Pobožnosť krížovej cesty ...

  Pobožnosť krížovej cesty ...

  Počas Veľkého týždňa sme sa na našej škole pomodlili krížovú cestu netradičným spôsobom. Účinkujúci žiaci nám priblížili všetky zastavenia dramatickou formou a prepojili to scénami z každodenného života, to všetko pod vedením sr. Bartolomeji. Celá krížová cesta bola dobrou prípravou na prichádzajúce veľkonočné trojdnie, príležitosťou na stíšenie sa a zamyslenie. Okrem toho mnohí žiaci v sebe objavili herecký talent. Všetkým účinkujúcim a samozrejme sr. Bartolomeji srdečne ďakujeme - Pán Boh zaplať! Fotogtrafie si môžete pozrieť vo fotoalbume.

     

 • Dejepisná olympiáda - máme 1. miesto v okrese

  Dejepisná olympiáda - máme 1. miesto v okrese

  Dňa 14.02.2019 sa v ZŠ Dr. Daniela Fischera v Kežmarku uskutočnilo okresné kolo Dejepisnej olympiády. Náš žiak Matej Gaborčík8. A triedy obsadil vo svojej kategórii krásne 1. miesto a postupuje do krajského kola DO v Prešove. Matejovi srdečne blahoželáme a prajeme mu veľa ďalších úspechov.

 • Biblická olympiáda - školské kolo

  Biblická olympiáda - školské kolo

  Dňa 5.2.2019 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo biblickej olympiady. Súťažiaci si mohli overiť svoje znalosti zo Sv. Písma a to konkrétne z Evanjelia podľa sv. Matúša, Prvej knihy kráľov a Knihy Rút. Do dekanátneho kola postupuju prví traja výhercovia, ktorí už budú ďalej súťažiť ako jedno družstvo.

  Sú to títo žiaci:

  1.miesto: Michaela Plšíková z 5. B

  2.miesto: Rafael Kučera zo 6. A

  3.miesto: Emanuel Kučera z 8. A

  Výhercom srdečne blahoželáme a dúfame, že nás budú úspešne reprezentovať v ďalšom - dekanátnom kole.

 • Hlasovanie je ukončené! Získali sme 2. miesto!!!

  Hlasovanie je ukončené! Získali sme 2. miesto!!!

  Milí rodičia, žiaci, priatelia! Naša TV SCOOL postúpila v súťaži SAFI 2019 do finále, za čo vám patrí veľké Pán Boh zaplať! Dňa 19. februára 2019 bolo v živom vysielaní relácie Doma je doma v Televízii LUX o 17,30 hod vyhodnotenie súťaže, ktorého sa zúčastnili aj naši tvorcovia - žiaci s vedúcim TV SCOOL pánom učiteľom Marcelom Gallikom. Skončili sme na krásnom 2. mieste a náš tím si z Bratislavy odniesol pekné ceny a množstvo zážitkov. Ešte raz vám všetkým srdečne ďakujeme za hlasovanie a tešíme sa na Vašu priazeň nielen pri súťažiach...

 • Olympiáda v anglickom jazyku

  Olympiáda v anglickom jazyku

  Dňa 16.1.2019 sa v ZŠ-Grundschule v Kežmarku uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Našu školu reprezentovala Dominika Jankurová, žiačka 9.A triedy, ktorá bola úspešnou účastníčkou. Olympiády sa zúčastnila aj Sára Starinská, žiačka 7.A triedy. Dominike a Sáre ďakujeme za reprezentáciu a želáme ďalšie úspechy.

 • Ďalšie ocenenie...

  Ďalšie ocenenie...

  V piatok 25. januára 2019 sme sa zúčastnili slávnostného vyhodnotenia II. ročníka SLOVENSKO-ČESKEJ SÚŤAŽE „BOSAKOVA ŠKOLA 2019“, ktorá sa konala v Národnej banke Slovenska v Bratislave. Porota vyberala spomedzi 300 esejí zo Slovenska a Česka. Náš žiak Sebastián Marek z 9.A triedy sa dostal do TOP10, za čo mu bol udelený aj čestný diplom. Sebastiánovi gratulujeme, tešíme sa z jeho úspechu a želáme mu ďalšie krásne umiestnenia.

 • Opäť žneme úspechy – časť II.

  Opäť žneme úspechy – časť II.

  Dňa 23. 01. 2019 sa v  Mestskej knižnici v Kežmarku konalo okresného kolo súťaže v prednese slovenskej povesti – Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského, na ktorom sa zúčastnili aj žiaci našej školy, a to Nathanael Pirožek (3. B), Veronika Fábryová (5. A), Adam Baláž (7. B). Nathanael obsadil vo svojej kategórii krásne 3. miestoAdam 1. miesto, ktoré mu zabezpečilo postup na krajské  kolo v Prešove. Všetkým žiakom ďakujeme za reprezentáciu a výhercom srdečne blahoželáme.

 • Opäť žneme úspechy – časť I.

  Opäť žneme úspechy – časť I.

  ... a slovo bolo u Boha... je názov súťaže v prednese kresťanskej poézie a prózy. Krajské kolo tejto súťaže sa uskutočnilo v sobotu 19.01.2019 v Spojenej škole sv. Jána Pavla II. v Poprade, kde našu školu reprezentovali títo žiaci: Lukáš Janigloš z 2. C triedy, Slávka Fábryová z 3. B triedy, Simonka Sedlická zo 4. B triedy, Veronika Fábryová z 5. A triedy, Zita Balážová z 5. A triedy, Dajana Mária Drugáčová zo 7. B triedy a Adam Baláž zo 7. A triedy. V silnej konkurencii sa Dajana Mária umiestnila na 1. mieste v prednese poézie, čo jej zabezpečilo postup na celoslovenské kolo, ktoré sa bude konať 23.03.2019. Všetkým  ďakujeme za reprezentáciu a výherkyni srdečne blahoželáme.

 • ÚSPECH NAŠEJ ŽIAČKY

  ÚSPECH NAŠEJ ŽIAČKY

  Dňa 28.11.2018 sa v CVČ v Kežmarku uskutočnilo okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Našu školu reprezentovala Dominika Jankurová, žiačka  9.A triedy, ktorá zdolala konkurenciu a obsadila krásne 1. miesto, čo jej zabezpečilo postup na krajské  kolo, ktoré sa bude konať 12.02.2019 v Prešove. Dominike srdečne blahoželáme.

 • DEŇ SLANÝCH VETERNÍKOV

  DEŇ SLANÝCH VETERNÍKOV

  21. november je Európskym dňom cystickej fibrózy. V tento deň na Slovensku prebiehali akcie na podporu informovanosti o tomto genetickom, život ohrozujúcom ochorení. Tejto akcie sa zúčastnili aj žiaci našej základnej školy, ktorí symbolicky vyrábali papierové veterníky. Papierový veterník je symbol dychu, ktorý je pre ľudí s cystickou fibrózou najdôležitejší, keďže sa v ich pľúcach usádza hustý hlien, ktorého sa musia denno-denne zbavovať náročnými inhaláciami a cvičením. Žiaci si uvedomili, že obyčajný nádych nie je pre všetkých ľudí samozrejmosťou. Fotografie si môžete pozrieť vo fotoalbume...

 • Úspechy našej školy

  Úspechy našej školy

  V tomto školskom roku naši žiaci úspešne reprezentovali školu vo vedomostných a recitačných súťažiach. Ich konkrétne úspechy si môžete pozrieť na tomto odkaze:

 • Prednes poézie a prózy v nemeckom jazyku

  Prednes poézie a prózy v nemeckom jazyku

  Dňa 14. júna 2018 sa žiačky našej školy - Viktória Galliková (9. A) a Michaela Kvardová (8. A) zúčastnili okresného kola súťaže Prednes poézie a prózy v nemeckom jazyku, organizovanej Karpatskonemeckým spolkom a Základnou školou Grundschule Hradné námestie. V kategórii 8. - 9. získala Viktória Galliková v poézii 3. miesto a Michaela Kvardová v próze 1. miesto, čím postúpila do regionálneho kola, v ktorom sa umiestnila na 3. mieste.

 • Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

  Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

  Hviezdoslavov Kubín patrí k najstarším súťažiam v umeleckom prednese, ktoré sa na Slovensku organizujú. Je to celoštátna postupová súťažná prehliadka určená pre deti, mládež a dospelých. Súťaží sa v piatich vekových kategóriách v poézii a próze. Dlhoročná tradícia a vynikajúce výsledky našich recitátorov v postupových kolách súťaže rozširujú záujem našich žiakov o prednes a interpretáciu literárneho textu a vedú ich k ďalšiemu rozvoju jazykových a rečových zručností. Aj v tomto školskom roku dňa 13. 04. 2018 sa uskutočnilo okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína – prednes poézie a prózy. Vyhlasovateľom celoštátnej postupovej súťaže je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Našu školu reprezentovali 6 žiaci v 3 kategóriách: I. kategória (1. 4. ročník) Nathanael Pirožek (2. B) – poézia,  Veronika Fábryová (4. A) próza, 1. miesto II. kategória (5. 6. ročník) Dajana Mária Drugáčová (6. B) poézia, 1. miesto II.  kategória (5. 6. ročník) Adam Baláž (6. A) – próza, 2. miesto III.  kategória (8. 9. ročník) Viktória Galliková (9. A)  poézia, 3. miesto III.  kategória (8. 9. ročník) Sebastián Marek (8. A) – próza. Všetkým výhercom srdečne blahoželáme a dvom postupujúcim prajeme veľa úspechov na krajskom kole, ktoré sa bude konať v priestoroch DJZ v Prešove.

 • ...a Slovo bolo u Boha...

  ...a Slovo bolo u Boha...

  V sobotu 7. apríla 2018 sa naša žiačka Dajana Mária Drugáčová (6. B) zúčastnila v Bratislave v Spojenej škole sv. Rodiny celoslovenského kola recitačnej súťaže ...a Slovo bolo u Boha..., a naozaj v silnej konkurencii recitátorov z celého Slovenska získala vo svojej kategórii vynikajúce 1. miesto.

  A hoci mala veľkú trému, nedala sa ňou “zlomiť” a pokojne zarecitovala veľmi peknú a stále aktuálnu báseň od slovenského spisovateľa Ferka Urbánka.

  K tomuto úspechu jej srdečne blahoželáme a veríme, že o Dajane ešte v súvislosti s recitačnými súťažami budeme počuť!

 • Hviezdoslavov Kubín - postupové kolo

  Hviezdoslavov Kubín - postupové kolo

  Vo štvrtok 15. marca 2018 sa v Mestskej knižnici v Kežmarku stretli víťazi školských kôl recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín, aby zabojovali o postup do okresného kola. Všetci naši recitátori – Nathanael Pirožek z 2. B, Veronika Fábryová zo 4. A, Adam Baláž zo 6. A, Dajana Mária Drugáčová zo 6. B, Viktória Galliková z 9.A a Sebastián Marek z 8. A triedy boli úspešní a my im prajeme veľa šťastia aj v okresnom kole.

 • Šaliansky Maťko

  Šaliansky Maťko

  Dňa 13.02.2018 sa v  Mestskej knižnici v Kežmarku konalo Okresné kolo v prednese slovenskej povesti – Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského, na ktorom sa zúčastnili aj žiaci našej školy, a to Nathanael Pirožek (2. B), Lenka Liptáková (5. A), Dajana Mária Drugáčová (6. B). Dajanka obsadila vo svojej kategórii krásne 1. miesto, čo jej zabezpečilo postup na krajské  kolo, ktoré sa bude konať 21.02.2018 v Prešove. Všetkým ďakujeme za reprezentáciu a výherkyni srdečne blahoželáme.

 • ... a slovo bolo u Boha...

  ... a slovo bolo u Boha...

  ... a slovo bolo u Boha... je názov súťaže v prednese kresťanskej poézie a prózy. Krajské kolo tejto súťaže sa uskutočnilo v sobotu 20.01.2018 v Cirkevnej spojenej škole v Poprade, kde našu školu reprezentovali títo žiaci: Nathanael Pirožek a Slávka Fábryová2. B triedy, Simonka Sedlická3. B triedy, Veronika Fábryová zo 4. A triedy, Dajana Mária Drugáčová zo 6. B triedy, Adam Baláž zo 6. A triedy, Viktória Galliková9. A triedy a Sebastián Marek8. A triedy. V silnej konkurencii sa Adam umiestnil na 3.mieste v prednese prózy, Viktória na 2. mieste v prednese poézie a Dajana Mária na 1. mieste v prednese poézie, čo jej zabezpečilo postup na celoslovenské kolo, ktoré sa bude konať 07.04.2018. Nathanael získal cenu poroty. Všetkým  ďakujeme za reprezentáciu a výhercom srdečne blahoželáme. Fotografie zo samotnej súťaže a vyhodnotenia si môžete pozrieť vo fotoalbume... 

 • Úspech na Olympiáde v anglickom jazyku

  Úspech na Olympiáde v anglickom jazyku

  Nový kalendárny rok začal už tradične prvou z predmetových súťaží. Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku zorganizovalo dňa 16. januára 2018 CVČ v Kežmarku. Našu školu úspešne reprezentovala žiačka z  9. A triedy Klára Maržič, ktorá svoje jazykové schopnosti obhájila v tvrdej konkurencii ostatných škôl a s tesným bodovým rozdielom získala 4. miesto. Kláre všetci srdečne blahoželáme a tešíme sa z jej úspechu.