MENU

MENU

 • DEŇ SLANÝCH VETERNÍKOV

  DEŇ SLANÝCH VETERNÍKOV

  21. november je Európskym dňom cystickej fibrózy. V tento deň na Slovensku prebiehali akcie na podporu informovanosti o tomto genetickom, život ohrozujúcom ochorení. Tejto akcie sa zúčastnili aj žiaci našej základnej školy, ktorí symbolicky vyrábali papierové veterníky. Papierový veterník je symbol dychu, ktorý je pre ľudí s cystickou fibrózou najdôležitejší, keďže sa v ich pľúcach usádza hustý hlien, ktorého sa musia denno-denne zbavovať náročnými inhaláciami a cvičením. Žiaci si uvedomili, že obyčajný nádych nie je pre všetkých ľudí samozrejmosťou. Fotografie si môžete pozrieť vo fotoalbume...

 • Úspechy našej školy

  Úspechy našej školy

  V tomto školskom roku naši žiaci úspešne reprezentovali školu vo vedomostných a recitačných súťažiach. Ich konkrétne úspechy si môžete pozrieť na tomto odkaze:

 • Prednes poézie a prózy v nemeckom jazyku

  Prednes poézie a prózy v nemeckom jazyku

  Dňa 14. júna 2018 sa žiačky našej školy - Viktória Galliková (9. A) a Michaela Kvardová (8. A) zúčastnili okresného kola súťaže Prednes poézie a prózy v nemeckom jazyku, organizovanej Karpatskonemeckým spolkom a Základnou školou Grundschule Hradné námestie. V kategórii 8. - 9. získala Viktória Galliková v poézii 3. miesto a Michaela Kvardová v próze 1. miesto, čím postúpila do regionálneho kola, v ktorom sa umiestnila na 3. mieste.

 • Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

  Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

  Hviezdoslavov Kubín patrí k najstarším súťažiam v umeleckom prednese, ktoré sa na Slovensku organizujú. Je to celoštátna postupová súťažná prehliadka určená pre deti, mládež a dospelých. Súťaží sa v piatich vekových kategóriách v poézii a próze. Dlhoročná tradícia a vynikajúce výsledky našich recitátorov v postupových kolách súťaže rozširujú záujem našich žiakov o prednes a interpretáciu literárneho textu a vedú ich k ďalšiemu rozvoju jazykových a rečových zručností. Aj v tomto školskom roku dňa 13. 04. 2018 sa uskutočnilo okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína – prednes poézie a prózy. Vyhlasovateľom celoštátnej postupovej súťaže je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Našu školu reprezentovali 6 žiaci v 3 kategóriách: I. kategória (1. 4. ročník) Nathanael Pirožek (2. B) – poézia,  Veronika Fábryová (4. A) próza, 1. miesto II. kategória (5. 6. ročník) Dajana Mária Drugáčová (6. B) poézia, 1. miesto II.  kategória (5. 6. ročník) Adam Baláž (6. A) – próza, 2. miesto III.  kategória (8. 9. ročník) Viktória Galliková (9. A)  poézia, 3. miesto III.  kategória (8. 9. ročník) Sebastián Marek (8. A) – próza. Všetkým výhercom srdečne blahoželáme a dvom postupujúcim prajeme veľa úspechov na krajskom kole, ktoré sa bude konať v priestoroch DJZ v Prešove.

 • ...a Slovo bolo u Boha...

  ...a Slovo bolo u Boha...

  V sobotu 7. apríla 2018 sa naša žiačka Dajana Mária Drugáčová (6. B) zúčastnila v Bratislave v Spojenej škole sv. Rodiny celoslovenského kola recitačnej súťaže ...a Slovo bolo u Boha..., a naozaj v silnej konkurencii recitátorov z celého Slovenska získala vo svojej kategórii vynikajúce 1. miesto.

  A hoci mala veľkú trému, nedala sa ňou “zlomiť” a pokojne zarecitovala veľmi peknú a stále aktuálnu báseň od slovenského spisovateľa Ferka Urbánka.

  K tomuto úspechu jej srdečne blahoželáme a veríme, že o Dajane ešte v súvislosti s recitačnými súťažami budeme počuť!

 • Hviezdoslavov Kubín - postupové kolo

  Hviezdoslavov Kubín - postupové kolo

  Vo štvrtok 15. marca 2018 sa v Mestskej knižnici v Kežmarku stretli víťazi školských kôl recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín, aby zabojovali o postup do okresného kola. Všetci naši recitátori – Nathanael Pirožek z 2. B, Veronika Fábryová zo 4. A, Adam Baláž zo 6. A, Dajana Mária Drugáčová zo 6. B, Viktória Galliková z 9.A a Sebastián Marek z 8. A triedy boli úspešní a my im prajeme veľa šťastia aj v okresnom kole.

 • Šaliansky Maťko

  Šaliansky Maťko

  Dňa 13.02.2018 sa v  Mestskej knižnici v Kežmarku konalo Okresné kolo v prednese slovenskej povesti – Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského, na ktorom sa zúčastnili aj žiaci našej školy, a to Nathanael Pirožek (2. B), Lenka Liptáková (5. A), Dajana Mária Drugáčová (6. B). Dajanka obsadila vo svojej kategórii krásne 1. miesto, čo jej zabezpečilo postup na krajské  kolo, ktoré sa bude konať 21.02.2018 v Prešove. Všetkým ďakujeme za reprezentáciu a výherkyni srdečne blahoželáme.

 • ... a slovo bolo u Boha...

  ... a slovo bolo u Boha...

  ... a slovo bolo u Boha... je názov súťaže v prednese kresťanskej poézie a prózy. Krajské kolo tejto súťaže sa uskutočnilo v sobotu 20.01.2018 v Cirkevnej spojenej škole v Poprade, kde našu školu reprezentovali títo žiaci: Nathanael Pirožek a Slávka Fábryová2. B triedy, Simonka Sedlická3. B triedy, Veronika Fábryová zo 4. A triedy, Dajana Mária Drugáčová zo 6. B triedy, Adam Baláž zo 6. A triedy, Viktória Galliková9. A triedy a Sebastián Marek8. A triedy. V silnej konkurencii sa Adam umiestnil na 3.mieste v prednese prózy, Viktória na 2. mieste v prednese poézie a Dajana Mária na 1. mieste v prednese poézie, čo jej zabezpečilo postup na celoslovenské kolo, ktoré sa bude konať 07.04.2018. Nathanael získal cenu poroty. Všetkým  ďakujeme za reprezentáciu a výhercom srdečne blahoželáme. Fotografie zo samotnej súťaže a vyhodnotenia si môžete pozrieť vo fotoalbume... 

 • Úspech na Olympiáde v anglickom jazyku

  Úspech na Olympiáde v anglickom jazyku

  Nový kalendárny rok začal už tradične prvou z predmetových súťaží. Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku zorganizovalo dňa 16. januára 2018 CVČ v Kežmarku. Našu školu úspešne reprezentovala žiačka z  9. A triedy Klára Maržič, ktorá svoje jazykové schopnosti obhájila v tvrdej konkurencii ostatných škôl a s tesným bodovým rozdielom získala 4. miesto. Kláre všetci srdečne blahoželáme a tešíme sa z jej úspechu.

 • Požehnanie adventných vencov

  V stredu 29.11.2017 pri sv.omši v škole p. kaplán Marek požehnal symbol adventu - adventné vence, ktoré nám budú v kaplnke, v triede i v domácnostiach pripomínať prichádzajúce Svetlo sveta - Ježiša Krista na tento svet.

 • Misijný jarmok

  Misijný jarmok

  Dňa 14. novembra 2017 zavítal do našej školy vzácna návšteva. Bol to páter Masseo Golha OFM, momentálne pôsobí v Prešove, ale bol na misii  v Južnom Sudáne. V rozprávaní o tejto misii, kde bol počas dvoch občianskych vojen z nás odstránil romantickú predstavu misie a ukázal realitu, keď v prežívaní viery ide o život.

  Sv. omšu spolu s našim p. kaplánom Marekom Forgáčom slávili za misie a misionárov. Potom nám páter porozprával o živote v Južnom Sudáne: Povedal, že znakom Afriky je radosť z ničoho, nemyslia na materiálne veci. V roku 1853 prišli do Južného Sudánu prví františkánski misionári, bolo ich 22, kresťanstvo je tam rozvinuté len 100 rokov. Vieru držali katechéti a laici, ktorí sa schovávali v buši.

  Malária je bežnou chorobou. Momentálne je Južný Sudán v stave vojny, povolali všetkých chlapov. Rodiny nežijú individualizmom a egoizmom, tešia sa deťom. Rodina sa delí s jedlom s druhom rodinou, aj keď sami majú málo. Najviac jedia fazuľu, kukuricu, šošovicu, občas ryžu. Nie sú tam cesty, preto 75 km dlhú trasu idú aj 3 hodiny autom. Najkratšia nedeľná svätá omša trvá dve a pol hodiny, je to oslava Pána Boha. Na raňajky pijú čierny čaj so 6 lyžičkami trstinového cukru, pre všetkých je cukor celodenným zdrojom energie. Nie je tam takmer žiadna zdravotná starostlivosť.

  Južný Sudán charakterizuje radosť z viery a sila rodiny, vážia si tradičné hodnoty. Videli sme aj fotky a videá zo slávenia sviatostí. Je možnosť adoptovať si dieťa na diaľku -(dokonca teraz aj celú triedu). Mesačný príspevok na dieťa – jeho školné a stravu vychádza asi 10€. Páter Masseo poďakoval všetkým, čo sa modlia a prispievajú.

  Po pátrovej prednáške a diskusii nasledoval samotný jarmok. Výťažok z neho sme poslali na účet misie pre Južný Sudán. Nezabúdajme na tých, ktorí sú na tom horšie ako my, a na všetkých tých, ktorí sa usilujú zmierniť ich utrpenie a hlásať im radostnú zvesť evanjelia, teda aj na pátra Massea.

 • V ŠKD o cystickej fibróze...

  V ŠKD o cystickej fibróze...

  21. november je dňom cystickej fibrózy. V ŠKD nám o tomto ochorení s prezentáciou porozprávala MUDr. Martina Ostricová. Cystická fibróza (CF) je geneticky podmienená, vrodená choroba. K základným príznakom CF patrí veľmi slaný pot, sťažené dýchanie, astmatické záchvaty, časté zápaly priedušiek, v pľúcach sa usádza hustý hlien. Je to nevyliečiteľná choroba, ale včasná liečba ovplyvňuje priebeh choroby. Martinka, ktorá má toto ochorenie sa s mamkou rozhovorili, čo všetko musia každý deň, čo sa týka liečby absolvovať, čoho sa vyvarovať. Slané veterníky a vrtuľky sú symbolom CF. Vo všetkých oddeleniach ŠKD sme vyrobili vrtuľky a zhotovili plagát pre Martinku. Viac vo fotoalbume.

 • Záložky spájajú školy

  Záložky spájajú školy

  Česko-slovenský projekt "Záložka do knihy spája školy" priniesla našim žiakom prvého stupňa príležitosť vytvoriť si vlastnú originálnu záložku a vymeniť si ju so spolužiakmi z partnerských škôl v Česku. Našou partnerskou školou sa stala ZŠ Habartov, pre ktorú sme vyrobili 200 záložiek.

 • Beseda so spisovateľom

  Beseda so spisovateľom

  V dnešnom modernom, no zároveň uponáhľanom svete plnom počítačov, mobilov, tabletov a iných technických zázrakov akosi pomaly začíname zabúdať, čím je pre nás kniha. Naši malí školáci si dňa 26.októbra 2017 túto nenapodobiteľnú vôňu knihy pripomenuli tým najlepším spôsobom – stretnutím s ozajstným spisovateľom. V tento deň dopoludnia medzi nás totiž zavítal pán Erik Jakub Groch, ktorý je autorom dvoch prekrásnych knižiek s názvami Píšťalkár a Tuláčik a Klára.

  Žiaci sa na pána spisovateľa veľmi tešili a pri spoločnom stretnutí ho so zatajeným dychom počúvali. Zároveň mu odovzdali vlastnoručne vyrobenú knihu – „Tuláčik a Klára našimi očami“.

  Verím, že toto stretnutie v nich zanechalo hlboký zážitok a budú pamätať na to, že „Kniha je najlepším priateľom človeka“.

 • Olympijský víťaz Matej TÓTH na návšteve...

  Olympijský víťaz Matej TÓTH na návšteve...

  V stredu 18.10. navštívil našu školu šampión Matej Tóth. Prišiel totiž odovzdať certifikát o zapojení našej školy do celoslovenského projektu Športová akadémia Mateja Tótha (ŠAMT). Ďalšími hosťami boli pán Mgr. Marek Brezovský - oblastný riaditeľ ŠAMT pre Bratislavu a východ Slovenska, vedúca oddelenia školstva a mládeže MsÚ Kežmarok pani Mgr. Silvia Oleníková a predseda Rady školy a zároveň poslanec MsZ Kežmarok pán Ing. Matúš Polák. Úvod patril dievčatám zo skupiny Brilant (ZUŠ Petržalská), ktoré pod vedením pani učiteľky Bc. Daniely Pechovej predviedli skvelý tanečný výkon s motívom olympiády RIO 2016. Po tanci nasledoval príhovor Mateja Tótha, diskusia a fotenie s fanúšikmi + podpisovanie. Na záver bol natáčaný rozhovor do TV SCOOL a KTV. Viac vo fotoalbume...

 • Výlet za kultúrou

  Výlet za kultúrou

  V stredu ráno 04. októbra 2017 sa piataci a šiestaci spolu so svojimi triednymi učiteľmi stretli pred školou a o 8,00 už sedeli v autobuse, ktorý ich odviezol do Prešova, kde navštívili divadelné predstavenie „Buratinove dobrodružstvá“ v Divadle Jonáša Záborského. Mnohí boli v tomto divadle prvýkrát a plnými dúškami nasávali atmosféru krásneho interiéru prešovského divadla. Predstavenie bolo veľmi milé a poučné, plné zábavných piesní a žartov. Naši žiaci veľmi vnímavo chápali dej. Po skončení divadelného predstavenia z úst mnohých žiakov zaznela veta: „Kiež by sme mohli ísť na divadelné predstavenie aj každý mesiac!“

 • Projekt "Gesto pre mesto" - dohlasované!!!

  Milí rodičia, žiaci, priatelia! Srdečne Vám všetkým ďakujeme za Vaše hlasy, ktorými ste posunuli našu školu na 1. miesto v rámci okresu Kežmarok. Znamená to, že čoskoro by sme mali vybudovať doskočisko (na skok do diaľky) pri telocvični za finančnej pomoci Raiffeisen banky v hodnote 1.000;- EUR. 

 • ÚSPECH V NEMČINE

  ÚSPECH V NEMČINE

  Ďalším dôkazom, že máme na škole šikovných žiakov, je aj úspech v recitačnej súťaži v nemeckom jazyku. Prednes poézie a prózy v NEJ organizovali dňa 22.5.2017 Karpatskonemecký spolok a ZŠ Grundchule v Kežmarku. Našu školu reprezentovali žiačky Kristínka Gáborová zo 7. A triedy a Viktória Galliková z 8. A, ktorá získala pekné 2. miesto. Obom žiačkam blahoželáme, ďakujeme a prajeme aj naďalej veľa úspechov.

 • Ďalší úspech našich žiakov na krajskom kole

  Ďalší úspech našich žiakov na krajskom kole

  Vo štvrtok 27.4.2017 sa konalo krajské kolo chemickej olympiády v Prešove. Naši žiaci 9. A triedy boli úspešnými riešiteľmi. Jakub Vilček získal 4. miesto - 93 bodov.  (rozdiel od 1. miesta iba 1 bod). Jakub Gaborčík získal 15. miesto - 87 bodov. Celkový počet zúčastnených žiakov bol 32. Za prípravu žiakov ďakujeme p. učiteľke Monike Krajčiovej a našim chemikom blahoželáme. Vo fotoalbume nájdete zopár fotiek.

 • V ŠKD o jari

  V ŠKD o jari

  S príchodom jari sme v ŠKD prácami detí skrášlili chodbu, rozprávali sme čo pre nás znamená Veľká noc a aj o ľudových zvykoch, ktoré s ňou súvisia. Viac vo fotoalbume...